Thông báo số 01/TB-DCT V/v tổ chức thi lần 2 các môn học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 cho sinh viên cao đẳng nghề (có cập nhật)

| In Thông báo số 01/TB-DCT V/v tổ chức thi lần 2 các môn học kỳ 2  năm học 2015 – 2016 cho sinh viên cao đẳng nghề (có cập nhật)

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

 

Số:    01     /TB-DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 03   tháng 01   năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lần 2 các môn học kỳ 2
năm học 2015 – 2016 cho sinh viên cao đẳng nghề
 

                    

Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2016 – 2017, nay Nhà trường thông báo lịch thi lần 2 các môn học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 cho sinh viên cao đẳng nghề  như sau:

1.   Đối tượng: Sinh viên cao đẳng nghề

2.   Thời gian: từ ngày 09/01/2017 đến 13/01/2017

3.   Xem lịch thi: Sinh viên xem lịch thi cụ thể trên trang web http://sinhvien.hufi.edu.vn/

4.    Lịch thi lại của các môn (có cập nhật)

5. Yêu cầu:

Ç Sinh viên liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính đóng tiền thi lại.

Ç Khi đi thi sinh viên mang theo sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân và mặc trang phục theo quy định của Trường, biên lai đóng tiền thi lại.

Ç Sinh viên thực hiện đúng các quy định về thi và kiểm tra.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Lưu: VT, ĐT.

                              TL.HIỆU TRƯỞNG

                      KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                             PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                               

 (đã ký)

       Nguyễn Thanh Nguyên

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 95
Hôm nay: 1337
Hôm qua: 25481
Tổng cộng: 21062038