Thông báo gia hạn đóng học phí kỳ I (2016-2017) đối với các môn thực hành, đồ án, thực tập, kiến tập

| In Thông báo gia hạn đóng học phí kỳ I (2016-2017) đối với các môn thực hành, đồ án, thực tập, kiến tập

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 28 tháng 12 năm 2016 

 

THÔNG BÁO

V/v Gia hạn đóng học phí kỳ I năm học 2016-2017 đối với môn thực hành, đồ án, thực tập, kiến tập

 

 
 

 

 

 

 

- Căn cứ vào thông báo số 484 về việc đóng học phí kỳ I năm học 2016-2017 ngày 23/8/2016;

- Căn cứ vào tình hình thực tế để tạo điều kiện cho sinh viên chưa hoàn thành học phí kỳ I những môn đồ án, thực hành, thực tập, kiến tập của kỳ I năm học (2016-2017);

Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, nay phòng Kế hoạch Tài chính gia hạn cho toàn thể sinh viên còn nợ học phí các môn đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, các môn thực hành, thực tập, kiến tập. Đóng tiếp học phí từ ngày 29/12/2016 đến 16h ngày 06/01/2017.

Sinh viên liên hệ đóng tiền học phí  tại phòng OCB nhà B lầu 1 của nhà trường

Sau ngày 06 tháng 01 năm 2017,  sinh viên không đóng học phí  sẽ không được công nhận điểm, đồng thời sẽ không được đăng ký học phần cho học kỳ tiếp theo.

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo để  sinh viên biết và chấp hành nghiêm chỉnh./.

 

                                                                            TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

 

                                                                                        (Đã ký)

 

 

 

 

 

                                                                                                Phạm Xuân Đông

                                                                                                     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 459
Hôm nay: 3491
Hôm qua: 26751
Tổng cộng: 22377604