Thông báo gia hạn đóng học phí học kỳ I, năm học 2016-2017

| In Thông báo gia hạn đóng học phí học kỳ I, năm học 2016-2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 20 tháng 12 năm 2016 

 

THÔNG BÁO

V/v Gia hạn đóng học phí kỳ 1 năm học 2016-2017

- Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-DCT ngày 01/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh về việc quy định mức thu học phí năm học 2016-2017;

- Căn cứ vào thông báo số 484/TB-DCT ngày 23/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh về việc thu học phí kỳ I, năm học 2016-2017;

- Căn cứ vào thông báo lần 1 ngày 28/10/2016 của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính về việc gia hạn đóng học phí kỳ I, năm học 2016-2017 ;

- Căn cứ vào thông báo lần 2 ngày 24/11/2016 của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính về việc gia hạn đóng học phí kỳ I, năm học 2016-2017; 

- Căn cứ vào tình hình thực tế nhằm tạo điều kiện cho sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ I, năm học 2016-2017 và  những học kỳ trước đó, để có cơ hội tham gia kỳ thi cuối kỳ học kỳ I, năm học 2016-2017 và công nhận kết quả học tập của sinh viên;

Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, và sự thống nhất giữa phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Đào tạo và phòng Tồ chức – Hành chính.  Nay phòng Kế hoạch Tài chính gia hạn cho toàn thể sinh viên còn nợ học phí học kỳ I, năm học 2016-2017 và các học kỳ trước,  tiếp tục đóng  học phí để hoàn thành nghĩa vụ học phí tất cả các học phần còn lại từ 13h ngày 20/12/2016 đến 16h ngày 23/12/2016.

Sinh viên liên hệ đóng tiền học phí  tại  các phòng giao dịch ngân hàng TMCP Phương Đông (gọi tắt là ngân hàng OCB) hoặc nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch Tài chính.

Sau ngày 23 tháng 12 năm 2016, sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí tất cả các học phần còn nợ sẽ không được tham gia vào kỳ thi cuối kỳ, đồng thời sẽ không được công nhận kết quả học tập.

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo để  sinh viên biết và chấp hành nghiêm túc theo thông báo này./.

                                                                                    TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                                                (Đã ký)

 

 

Phạm Xuân Đông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 245
Hôm nay: 10716
Hôm qua: 15429
Tổng cộng: 21561489