Chương trình anh văn tăng cường theo chuẩn Toeic

| In Chương trình anh văn tăng cường theo chuẩn Toeic

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN TĂNG CƯỜNG THEO CHUẨN TOEIC

1.        Chương trình học

Lớp 

Điều kiện đầu vào

Thời gian học

Điều kiện chuyển lớp theo chuẩn TOEIC

LỚP TOEIC  A

 

-         Không thi xếp lớp

-         Thi xếp lớp với khung điểm 0-4.0

-         1 tháng (45 tiết)

-         Tuần học 3 buổi/ 4 tiết

-         Không nghỉ quá 12 tiết (3 buổi)

-         Thi cuối khóa đạt >,=5.0 (bài thi 2 kĩ năng Nghe và Đọc thới gian: 135 phút, trắc nghiệm)

-         Thi chung toàn khóa kết thúc Lớp TOEIC 250

LỚP TOEIC  B

 

-         Có kết quả lớp TOEIC A >=.5.0

-         Thi xếp lớp với khung điểm 4.1-6.0

-         1 tháng (45 tiết)

-         Tuần học 3 buổi/ 4 tiết

-         Không nghỉ quá 12 tiết (3 buổi)

-         Thi cuối khóa đạt >,=5.0 (bài thi 2 kĩ năng Nghe và Đọc thới gian: 135 phút, trắc nghiệm)

-         Thi chung toàn khóa kết thúc Lớp TOEIC 300

LỚP TOEIC  C

 

-         Có kết quả lớp TOEIC B >,=.5.0

-         Thi xếp lớp với khung điểm 6.1-8.0

-         1 tháng (45 tiết)

-         Tuần học 3 buổi/ 4 tiết

-         Không nghỉ quá 12 tiết (3 buổi)

-         Thi cuối khóa đạt >,=5.0 (bài thi 2 kĩ năng Nghe và Đọc thới gian: 135 phút, trắc nghiệm)

-         Thi chung toàn khóa kết thúc Lớp TOEIC 350

LỚP TOEIC  D

 

-         Có kết quả lớp TOEIC C>,=.5.0

-         Thi xếp lớp với khung điểm 6.1-8.0

-         1 tháng (45 tiết)

-         Tuần học 3 buổi/ 4 tiết

-         Không nghỉ quá 12 tiết (3 buổi)

-         Thi cuối khóa đạt >,=5.0 (bài thi 2 kĩ năng Nghe và Đọc thới gian: 135 phút, trắc nghiệm)

Thi chung toàn khóa kết thúc Lớp TOEIC 400

LỚP TOEIC  E

 

-         Thi xếp lớp với khung điểm >,=8.0

-         1 tháng (45 tiết)

-         Tuần học 3 buổi/ 4 tiết

-         Không nghỉ quá 12 tiết (3 buổi)

-         Thi cuối khóa đạt >,=5.0 (bài thi 2 kĩ năng Nghe và Đọc thới gian: 135 phút, trắc nghiệm)

-         Thi chung toàn khóa kết thúc Lớp TOEIC 450

LỚP TOEIC  F

 

 

-         1 tháng (45 tiết)

-         Tuần học 3 buổi/ 4 tiết

-         Không nghỉ quá 12 tiết (3 buổi)

-         Thi cuối khóa đạt >,=5.0 (bài thi 2 kĩ năng Nghe và Đọc thới gian: 135 phút, trắc nghiệm)

-         Thi chung toàn khóa kết thúc Lớp TOEIC 500

 

2.        Tài liệu giảng dạy:Bộ  giáo trình Longman Preparation Series for the TOEIC Tests

3.        Tài liệu học tập: Sách + CD nghe + Tài khoản online

4.        Quy mô lớp học: Từ 25 – 35 học viên/lớp

5.        Tiêu chuẩn giảng viên: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành và có Chứng chỉ TOEIC 800+

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 272
Hôm nay: 1920
Hôm qua: 15374
Tổng cộng: 29015394