Các học bổng dành cho các nước đang phát triển

| In Các học bổng dành cho các nước đang phát triển

I. Học bổng tài trợ bởi Chính phủ

1. Học bổng Chính phủ Úc (Australian Awards Scholarships AAS)

Được đổi tên từ học bổng Australia Development Scholarships (ADS) trước đây, học bổng Australian Awards Scholarships dành cho sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia đang phát triển thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Phi và Trung Đông có nguyện vọng theo học tại các trường Đại học của Úc.

Học bổng được dành cho các khóa đào tạo nghề cũng như các khóa học kĩ năng, khóa học Cử nhân, khóa học Sau Đại học cũng như các khóa học Tiến sĩ tại các trường Đại học thành viên hoặc các cơ sở đào tạo Kĩ thuật và Cao học (TAFE) của Úc.

Giá trị học bổng thường bao gồm hỗ trợ 100% học phí cùng với vé máy bay khứ hồi, tiền trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, bảo hiểm y tế cho sinh viên nước ngoài, v.v.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/3253/australian-development-scholarships/

2. Học bổng Sau Đại học DAAD của Đức dành cho các quốc gia đang phát triển

Cơ quan Trao đổi Sinh viên Đức (DAAD) sẽ cung cấp các suất học bổng Cao học dành cho sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia đang phát triển có nguyện vọng theo học tại các trường Đại học ở Đức. Học bổng đặc biệt chú trọng các ứng viên đến từ các quốc gia đang phát triển thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Phi, Trung và Nam Mỹ cũng như Trung và Đông Âu.

Học bổng DAAD, gồm học bổng bán phần và toàn phần dành cho một số các khóa học Sau Đại học nhất định.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/1002/daad-scholarships-for-postgraduate-courses-with-special-relevance-to-developing-countries/

3. Học bổng Chính phủ Hà Lan (Netherlands Fellowship Program)

Học bổng này nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu của các cơ sở nghiên cứu trên khắp 51 quốc gia bằng cách trao cơ hội học tập cho các sinh viên cũng như chuyên gia quốc tế. Các khóa học bao gồm khóa học Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc các khóa đào tạo ngắn ngày. Học bổng NFP là nhằm bổ sung mức lương mà các đồng nghiệp tiếp tục nhận được trong suốt thời gian nghiên cứu. Mức trợ cấp bao gồm hỗ trợ chi phí sinh hoạt, học phí, visa, du lịch, bảo hiểm và nghiên cứu luận án.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/2349/nuffic-masters-fellowships-for-developing-countries/

4. Học bổng Viện Nghiên cứu Thụy Điển

Viện Thụy Điển cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế có trình độ cao từ các nước đang phát triển có nguyện vọng theo đuổi khóa học toàn thời gian nghiên cứu Thạc sĩ tại trường Đại học Thụy Điển. Học bổng bao gồm học phí, chi phí sinh hoạt, một số khoản trợ cấp đi lại, và bảo hiểm. Khoảng 550 suất học bổng sẽ được trao.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/5295/sweden-scholarships-for-international-students-from-developing-countries/

5. Học bổng VLIR – UOS (Bỉ)

VLIR-UOS sẽ trao học bổng cho sinh viên từ 54 quốc gia đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ La tinh để theo đuổi chương trình đào tạo bằng tiếng Anh hoặc chương trình thạc sĩ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu sự phát triển tại các trường đại học ở Bỉ. Học bổng bao gồm hỗ trợ học phí, chỗ ở, phụ cấp, chi phí đi lại và các chi phí khác liên quan đến chương trình.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/2257/vlir-uos-masters-scholarships-for-developing-countries/

6. Học bổng chính phủ Anh dành cho Khối thịnh vượng chung ( tham khảo thêm – Việt Nam không nằm trong danh sách thuộc các nước khối thịnh vượng chung)

Học bổng Khối thịnh vượng chung được dành cho các sinh viên đến từ các nước đang phát triển thuộc Khối thịnh vượng chung ai muốn theo đuổi nghiên cứu và thạc sĩ tiến sĩ tại Anh. Mỗi suất học bổng cung cấp vé máy bay đến và đi từ Vương quốc Anh, học phí và lệ phí thi, phụ cấp chi tiêu cá nhân, hỗ trợ luận án (nếu có), trợ cấp vé máy bay 1 chiều, trong số những người khác. Khoảng 300 suất học bổng được trao tặng mỗi năm.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/4900/commonwealth-scholarships-for-developing-commonwealth-countries/

7. Học bổng Quota, Na Uy

Chính phủ Na Uy cung cấp học bổng cho sinh viên từ các nước đang phát triển ở khu vực Nam Bán Cầu và các nước Trung và Đông Âu và Trung Á thuộc diện chương trình Quota . Đề án thường bao gồm các khóa học ở cấp độ thạc sĩ và tiến sĩ, ngoài bằng cấp chuyên môn nhất định được cung cấp bởi các trường đại học nhà nước và các trường đại học ở Na Uy. Mỗi sinh viên nhận được số tiền tương tự như một sinh viên Na Uy sẽ làm gì trong một chương trình giáo dục tương ứng. Khoảng 30 phần trăm của số tiền được đưa ra như một khoản trợ cấp và 70 phần trăm là một khoản vay. Tuy nhiên, phần vay được miễn khi học sinh trở lại quê hương của mình sau khi hoàn thành khóa học.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/1965/quota-scholarships-for-developing-countries/

II. Học bổng tài trợ bởi các Viện hàn lâm

1. Học bổng Liên kết giữa Nhật Bản và Ngân Hàng Thế Giới

Học bổng Liên kết giữa Nhật Bản và Ngân Hàng Thế Giới sẽ cấp học bổng cho sinh viên từ các nước đang phát triển theo đuổi các nghiên cứu phát triển liên quan đến các trường đại học được lựa chọn trên toàn thế giới. Chương trình cung cấp giải thưởng hàng năm để trang trải chi phí hoàn thành bằng Thạc sĩ hoặc tương đương, bao gồm học phí, sinh hoạt phí, chi phí đi lại.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/2735/japan-world-bank-graduate-scholarships-for-development-related-studies/

2. Học bổng Qũy Phát triển Quốc tế OPEC (OFID)

OFID sẽ trao một suất học bổng toàn phần cho các ứng viên có thành tích học tập tốt đến từ các nước đang phát triển, có nguyện vọng muốn học để lấy bằng thạc sĩ ở một trường Đại học được công nhận trên toàn thế giới, tùy thuộc vào quyết định của trường. Người chiến thắng của giải thưởng học bổng OFID sẽ nhận được hỗ trợ học phí lên đến US$ 50,000 cộng với phụ cấp hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt, tài liệu và chỗ ở.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/4021/ofid-scholarships-in-international-development/

3. Học bổng Qũy Aga Khan

Học bổng Qũy Aga Khan sẽ trao tặng các suất học bổng với số lượng có hạn mỗi năm cho các nghiên cứu sau đại học của sinh viên xuất sắc từ các nước đang phát triển chưa được nhận tài trợ nghiên cứu. Học bổng được trao tặng dưới dạng một khoản trợ cấp bán phần 50%: mức vay 50% thông qua quá trình tuyển chọn hằng năm. Quỹ chỉ hỗ trợ sinh viên về học phí và chi phí sinh hoạt. Nói chung, các học giả được phép chọn một trường đại học có uy tín mà mình mong muốn để chờ phê duyệt đề tài nghiên cứu.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/2467/aga-khan-international-scholarships-for-developing-countrie/

III. Học bổng tài trợ bởi các trường Đại học

1. Học bổng của Đại học Westminster, Anh

Đại học Westminster sẽ trao các suất học bổng cho các sinh viên đủ điều kiện đến từ bất kỳ quốc gia đang phát triển nào, có nguyện vọng du học tại Anh và theo đuổi một khóa học Thạc sĩ toàn thời gian trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu tại Đại học Westminster.

Học bổng sẽ miễn giảm toàn bộ học phí, chi phí ăn ở, chi phí đi lại và các chuyến bay đến và đi từ London.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/1999/scholarships-for-developing-countries-at-university-of-westminster/

2. Học bổng của Đại học Nottingham, Anh

Học bổng của Đại học Nottingham, Anh với tên gọi “Giải pháp dành cho các quốc gia đang phát triển” là sáng kiến hỗ trợ cho sinh viên quốc tế đến từ châu Phi, Ấn Độ hoặc một trong các nước đang phát triển của Khối thịnh vượng chung, có nguyện vọng theo học khóa Thạc sĩ tại Đại học Nottingham và tạo sự khác biệt cho sự phát triển của đất nước họ. Mỗi năm, 105 suất học bổng sẽ được trao tặng – trong đó gồm 30 suất học bổng toàn phần và 75 suất học bổng bán phần.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/2763/developing-solutions-master-scholarships-at-university-of-nottingham/

3. Học bổng Phát triển toàn cầu củaĐại học Edinburgh, Anh

Đại học Edinburgh cung cấp học bổng Thạc sĩ cho sinh quốc tế đến từ các nước đang phát triển ít nhất là cho các chương trình hội đủ điều kiện của Thạc sĩ liên quan đến phát triển quốc tế và Môi trường nằm trong chương trình đào tạo của trường. Học bổng sẽ hỗ trợ khoản phí chệnh lệch giữa học phí mà sinh viên Anh đóng với mức học phí của sinh viên các nước kém phát triển.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/5744/global-development-scholarships-for-international-students-from-developing-countries/

4. Học bổng của Đại học Bradford,  Anh 

Học bổng của Đại học Bradford được dự định để hỗ trợ sinh viên quốc tế đang gặp khó khăn về tài chính do thực tế là họ đang cư trú ở một quốc gia nằm trong cuộc khủng hoảng do tác động của tình hình chính trị, chiến tranh, thiên tai, v.v. Chương trình học bổng dành cho sinh viên đã ghi danh hoặc có ý định ghi danh vào chương trình đào tạo Thạc sĩ toàn thời gian (ngoài trừ MBA) có trụ sở tại Đại học Bradford. Mỗi suất học bổng trị giá khoảng £ 20.000 bao gồm hỗ trợ toàn bộ học phí, chi phí chỗ ở và chi phí sinh hoạt.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/6008/university-of-bradford-scholarships-for-countries-in-crisis/

5. Học bổng Erik Bleumink của Đại học Groningen, Hà Lan

Quỹ Học bổng Erik Bleumink sẽ trao thưởng cho các sinh viên theo học các khóa học Thạc sĩ trong vòng 1 hoặc 2 năm, hoặc chương trình Tiến sĩ 4 năm tại Đại học Groningen. Học bổng bao gồm hỗ trợ học phí cộng thêm chi phí đi lại quốc tế, sinh hoạt phí, sách vở, bảo hiểm y tế.

Tham khảo thêm: http://www.scholars4dev.com/2457/eric-bleumink-scholarships-for-developing-countries-at-university-of-groningen/

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 329
Hôm nay: 2296
Hôm qua: 17312
Tổng cộng: 29238793