Khảo sát online sinh viên

| In Khảo sát online sinh viên

Câu hỏi 1: Em thấy trên cổng sinh viên có mục khảo sát online sinh viên. Vậy, các khảo sát này có bắt buộc không và mục đích là gì?

Khảo sát các hoạt động của nhà trường là một trong những hoạt động trong chuỗi hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường. Đặc biệt khảo sát lấy ý kiến sinh viên là một trong những khảo sát chính.

Hiện nay, với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, việc khảo sát có thể tiến hành trực tiếp trên mạng internet. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đang triển khai chuỗi khảo sát thông qua cổng thông tin sinh viên với các loại khảo sát chính như sau: (1) Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên; (2) Khảo sát sinh viên về toàn khóa học; (3) Khảo sát toàn trường về chất lượng phục vụ đào tạo; (4) Khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp.  

Các loại khảo sát trên được tiến hành cho tất cả các đối tượng sinh viên của nhà trường. Ngoài ra, nhà trường sẽ tiến hành một số khảo sát chuyên đề khác nhằm thu thập thông tin phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy. Tất cả các cuộc khảo sát đề có mục đích chung là để thu thập thông tin, từ đó có các phân tích đánh giá đưa ra các quyết định phù hợp xây dựng nhà trường có chất lượng đào tạo cao hơn. Để thực sự thông tin thu thập có chất lượng, nhà trường rất mong sự phối hợp nhiệt tình và trách nhiệm của sinh viên trong các cuộc khảo sát này.

Ghi chú: Thông tin cá nhân tham gia khảo sát hoàn toàn là bí mật.  

Câu hỏi 2: Sau cuộc khảo sát, sinh viên có được biết kết quả không?

Một số cuộc khảo sát, nhà trường sẽ công bố kết quả cho sinh viên như: (1) Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên; (2) Khảo sát sinh viên về toàn khóa học; (3) Khảo sát toàn trường về chất lượng phục vụ đào tạo; (4) Khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 808
Hôm nay: 108450
Hôm qua: 165629
Tổng cộng: 26012434