Thông báo sinh viên chưa kê khai số tài khoản để nhận tiền học bổng khuyến khích học tập hk1 (2019-2020)

| In Thông báo sinh viên chưa kê khai số tài khoản để nhận tiền học bổng khuyến khích học tập hk1 (2019-2020)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 29  tháng 07 năm 2020 

 

THÔNG BÁO  

Về việc sinh viên chưa kê khai số tài khoản để nhận

tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I (2019-2020)

 

 Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo các bạn sinh viên có tên trong danh sách dưới đây đề nghị các bạn vào đường link  kê khai đầy đủ các thông tin sau:

1.     Số tài khoản

2.     Tên ngân hàng

3.     Tên chi nhánh của ngân hàng

4.     Số chứng minh nhân dân

5.     Số điện thoại của sinh viên (để liên hệ khi cần thiết)

Thời gian kê khai dữ liệu từ ngày 29/07/2020 đến 03/08/2020

Ghi chú: Yêu cầu sinh viên nhập chính xác các dữ liệu trong đường link, các dữ liệu phải là của sinh viên, không lấy số tài khoản của người khác. Nếu sinh viên nhập sai số tiền học bổng sẽ không được chuyển đến tài khoản của sinh viên

Sinh viên xem danh sách tại đây

Sinh viên vào nhập dữ liệu tại đây                                                                            

                                                                                        TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                                         (Đã ký)

 

 

 

 

                                                                                        Phạm Xuân Đông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 374
Hôm nay: 17284
Hôm qua: 28177
Tổng cộng: 39387185