Thông báo sinh viên chưa kê khai số tài khoản và sinh viên kê khai sai số tài khoản để nhận tiền học bổng khuyến khích học tập hk1 (2019-2020)

| In Thông báo sinh viên chưa kê khai số tài khoản và sinh viên kê khai sai số tài khoản để nhận tiền học bổng khuyến khích học tập hk1 (2019-2020)

 

     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 27  tháng 07 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO

 Về việc sinh viên chưa kê khai số tài khoản và sinh viên kê khai sai số tài khoản

 

 Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo các bạn sinh viên có tên trong  danh sách nhận tiền học bổng khuyến khích học kỳ 1 (2019-2020) chưa kê khai số tài khoản và các bạn kê khai sai số tài khoản tiếp tục vào đường link nhập chính xác:

 

1.     Số tài khoản

 

2.     Tên ngân hàng

 

3.     Tên chi nhánh của ngân hàng

 

4.     Số chứng minh nhân dân

 

5.     Số điện thoại của sinh viên (để liên hệ khi cần thiết)

 

Thời gian kê khai dữ liệu từ ngày 27/07/2020 đến 31/07/2020

 

Ghi chú: Yêu cầu sinh viên nhập chính xác các dữ liệu trong đường link, các dữ liệu phải chính xác là của sinh viên, không lấy số tài khoản của người khác. Nếu sinh viên nhập sai số tiền học bổng sẽ không được chuyển đến tài khoản của sinh viên

 

Sinh viên xem danh sách kê khai sai tại đây

 

Sinh viên vào nhập dữ liệu tại đây                                                                            

 

                                                                                        TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                                                    (Đã ký)

 

 

 

 

  

                                                                                        Phạm Xuân Đông

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 433
Hôm nay: 16577
Hôm qua: 28177
Tổng cộng: 39386478