Thông báo về việc sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập hk1 năm học (2019-2020) bằng tài khoản ngân hàng

| In Thông báo về việc sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập hk1 năm học (2019-2020) bằng tài khoản ngân hàng

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 10  tháng 07 năm 2020 

 

THÔNG BÁO

 

V/v: Sinh viên nhận tiền Học bổng khuyến khích học tập HK 1 (2019-2020)

qua tài khoản ngân hàng

 

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo các bạn sinh viên có tên trong  danh sách  nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 (2019-2020), vào đường link nhập đầy đủ.

 

1.     Số tài khoản

 

2.     Tên ngân hàng

 

3.     Tên chi nhánh của ngân hàng

 

4.     Số chứng minh nhân dân

 

5.     Số điện thoại của sinh viên (để liên hệ khi cần thiết)

 

Thời gian kê khai dữ liệu từ ngày 10/07/2020 đến 20/07/2020

 

Ghi chú: Yêu cầu sinh viên nhập chính xác các dữ liệu trong đường link, dữ liệu phải là của sinh viên, nếu sinh viên nhập sai số tiền học bổng sẽ không được chuyển vào tài khoản.

 

Sinh viên xem danh sách học bổng tại đây

Sinh viên vào nhập dữ liệu tại đây

 

                                                                                   TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

                                                                                           (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Phạm Xuân Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 427
Hôm nay: 17726
Hôm qua: 28177
Tổng cộng: 39387627