Thông báo số 36/TB-CTSV&TTGD về danh sách sinh viên thuộc diện sinh đôi được miễn giảm học phí

| In Thông báo số 36/TB-CTSV&TTGD về danh sách sinh viên thuộc diện sinh đôi được miễn giảm học phí
 BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 
THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Số 36/TB-CTSV&TTGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2020 
 
THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên thuộc diện sinh đôi đươc hỗ trợ MGHP

        

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Phòng CTSV&TTGD thông báo về danh sách Sinh viên thuộc diện sinh đôi đang học tập tại trường được hỗ trợ miễn giảm học phí (theo danh sách đính kèm).

Đề nghị các sinh viên có tên theo dõi và kiểm tra thông tin chi tiết, nếu có phản hồi, vui lòng liên hệ phòng CTSV&TTGD (gặp cô Sương) trong giờ hành chính (từ ngày 03/7 đến hết ngày 10/7/2020).

Sau thời hạn trên, mọi ý kiến thắc mắc sẽ không được nhà trường giải quyết. 

  
Nơi nhận:       
- BGH (để báo cáo);
- Các Khoa (để thực hiện);
- TT. CNTT (để đưa lên Website Trường);
- Lưu: VT, CTSV&TTGD.   
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
 

 (Đã ký)

 

  

Phan Xuân Cường
                                                                 
 
PHỤ LỤC:
 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 423
Hôm nay: 17751
Hôm qua: 28177
Tổng cộng: 39387652