Thông báo số 80/TB-DCT về kế hoạch dời ngày thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

| In Thông báo số 80/TB-DCT về kế hoạch dời ngày thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

 THÔNG BÁO

Về kế hoạch dời ngày thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

 

          Căn cứ Thông báo số 48/TB-DCT ngày 17 tháng 01 năm 2020 về Kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019,

Căn cứ Thông báo số 68/TB-DCT ngày 17 tháng 02 năm 2020 về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19,

Nay nhà trường thông báo dời ngày thi tốt nghiệp đến tất cả sinh viên đã đăng ký dự thi tốt nghiệp. Nhà trường sẽ thông báo sau về ngày thi tốt nghiệp.

          Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký dự thi và các đơn vị có liên quan trong Trường được biết, và nghiêm túc thực hiện đúng nội dung của thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các khoa có liên quan;

- Các phòng chức năng có liên quan;

- Công bố trên Cổng thông tin SV;

- Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 

Nguyễn Xuân Hoàn

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 89
Hôm nay: 2513
Hôm qua: 7119
Tổng cộng: 36258403