Thông báo số 47/TB-DCT về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

| In Thông báo số 47/TB-DCT về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

THÔNG BÁO

Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

 

          Căn cứ Quy chế đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2019 – 2020,

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 như sau:

1.   Đối tượng:

-  Sinh viên đại học chính quy khóa 4, 5, 6

-  Sinh viên đại học liên thông khóa 6, 7

-  Sinh viên cao đẳng chính quy khóa 15, 16, 17

-  Sinh viên cao đẳng nghề khóa 5, 6, 7, 8

2.   Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp: Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 25/02/2020.

(Sinh viên hệ Cao đẳng nghề thi tốt nghiệp đợt tháng 02/2020; và các lớp tốt nghiệp đúng tiến độ (17CD) không nộp Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp).

3.   Đóng tiền tốt nghiệp:

-  Tiền phục vụ công tác tốt nghiệp : 250.000 đồng/ 1 sinh viên

(Áp dụng cho các khóa tuyển sinh 2014 trở về trước).

4.   Kế hoạch thực hiện:

Stt

Nội dung

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian

(hạn cuối)

Địa điểm

1

Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

14/02/2020

 

2

Đăng ký xét tốt nghiệp

Sinh viên

Đến 16g ngày 25/02/2020

Phòng Đào tạo

3

Đóng các khoản tiền tốt nghiệp

Sinh viên

25/02/2020

Phòng Kế hoạch – Tài chính

4

Công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

05/03/2020

Website sinhvien.hufi.edu.vn

5

Nhận phản hồi của sinh viên

Sinh viên

Đến 16g ngày 10/03/2020

Phòng Đào tạo

6

Xét tốt nghiệp (dự kiến)

Hội đồng xét tốt nghiệp

12/03/2020

 

7

Phát bảng điểm toàn khóa và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Phòng Đào tạo

20/03/2020

(dự kiến)

Phòng Đào tạo

8

Lễ trao bằng tốt nghiệp

Phòng Đào tạo và các Khoa quản lý sinh viên

17/04/2020

(dự kiến)

 

5.    Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện các thủ tục xét  tốt nghiệp.

- Các khoa đào tạo rà soát điểm số các môn và chương trình đào tạo (khóa 17CD) để kịp xét tốt nghiệp cho sinh viên vào đợt này.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các khoa có liên quan;

- Các phòng chức năng có liên quan;

- Công bố trên website Trường, ĐT;

- Lưu: VT, ĐT.

       

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

Nguyễn Xuân Hoàn 

                                    

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 35
Hôm nay: 524
Hôm qua: 13785
Tổng cộng: 36229380