Thông báo số 933/TB-DCT về lịch thi vét năm 2019

| In Thông báo số 933/TB-DCT về lịch thi vét năm 2019

 THÔNG BÁO

Về lịch thi vét năm 2019

         Căn cứ Thông báo số 849/TB-DCT ngày 01 tháng 11 năm 2019 về việc tổ chức thi vét cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã hết thời gian đào tạo tại Trường, nay Nhà trường thông báo đến tất cả các sinh viên đã đăng ký thi vét như sau:

1.        Lịch thi vét:

-     Thời gian thi: từ ngày 06/12/2019 đến ngày 07/12/2019.

-     Sinh viên xem lịch thi cụ thể tại website http://sinhvien.hufi.edu.vn.

-  Sinh viên có thắc mắc về lịch thi phản hồi về Phòng Đào tạo đến 16h00 ngày 29/11/2019.

2.        Điều kiện và yêu cầu:

-     Sinh viên đã nộp Phiếu đăng ký dự thi vét tại Phòng Đào tạo.

-     Khi đi thi sinh viên mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân.

-     Sinh viên thực hiện đúng các quy định về thi và kiểm tra.

3.        Tổ chức thực hiện:

-     Nhà trường không in lịch thi cụ thể cho từng trường hợp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- P.ĐT;

- Lưu: VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký) 

 

 

Mai Hồng Công

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 415
Hôm nay: 16454
Hôm qua: 28177
Tổng cộng: 39386355