Thông báo số 689/TB-DCT về Kế hoạch Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019

| In Thông báo số 689/TB-DCT về Kế hoạch Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019

 THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019

I.          Đối tượng

-        Sinh viên (SV) tốt nghiệp vào đợt 1 và đợt 2 năm 2019 (Xem danh sách tốt nghiệp tại Cổng thông tin sinh viên).

II.      Thời gian đăng ký tham gia dự Lễ trao bằng tốt nghiệp

-        SV đăng ký tham gia dự lễ tốt nghiệp từ ngày thông báo đến ngày hết ngày 29/09/2019, link đăng ký tham gia dự Lễ:

 (thời gian đăng ký đã kết thúc)

Chú ý: những sinh viên có đăng ký mới được tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp. Riêng SV thuộc khoa Công nghệ thực phẩm thì đăng ký tại Khoa.

III.   Thời gian - Địa điểm tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp

1.      Thời gian: từ ngày 17/10/2019 đến ngày 20/10/2019.

2.      Địa điểm: Hội trường C.

IV.    Nội dung chương trình

1.      Báo cáo tổng kết về tình hình tốt nghiệp của SV đợt 1 và đợt 2 năm 2019.

2.      Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa ngành

3.      Trao bằng tốt nghiệp SV được công nhận tốt nghiệp.

V.       Lịch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp

TT

Đơn vị

Thời gian

Đối tượng

1

Khoa Tài chính kế toán

08h – 11h30 ngày 17/10/2019

SV tốt nghiệp năm 2019 thuộc Khoa

quản lý

2

Khoa Thủy sản

13h00 – 17h30 ngày 17/10/2019

(Khoa CNTT chủ trì)

3

Khoa Ngoại ngữ

4

Khoa Công nghệ thông tin

5

Khoa Công nghệ hóa học

08h – 11h30 ngày 18/10/2019

(Khoa CNHH chủ trì)

6

Khoa Du lịch và Ẩm thực

7

Khoa Quản trị kinh doanh

13h00 – 17h30 ngày 18/10/2019

8

Khoa Công nghệ sinh học

08h – 11h30 ngày 19/10/2019

(Khoa CN sinh học chủ trì)

9

Khoa MT-TN và biến đổi khí hậu

10

Khoa CN May và thời trang

13h – 17h30 ngày 19/10/2019

(Khoa CN điện, điện tử chủ trì)

11

Khoa CN điện, điện tử

12

Khoa Công nghệ cơ khí

13

Khoa Công nghệ thực phẩm

08h00 – 15h30 ngày 20/10/2019

  VI.    Hướng dẫn cách tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp

            - Bước 1: SV tập trung tại Tầng trệt_Thư viện nhận lễ phục tốt nghiệp.

            - Bước 2: SV ổn định chỗ ngồi (Ban tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp bố trí và sắp xếp ổn định chỗ ngồi).

            - Bước 3: Khi nghe MC xướng tên, SV đi theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức

            - Bước 4: Khi làm lễ xong, SV đi xuống và ngồi lại vị trí cũ.

            - Bước 5: Khi kết thúc Lễ trao bằng tốt nghiệp, SV thứ tự trở lại Tầng trệt_Thư viện trả lễ phục, sau đó về địa điểm để nhận bằng chính thức.

VII.Hướng dẫn mượn/trả lễ phục tốt nghiệp

1.      Mượn lễ phục tốt nghiệp

Căn cứ lịch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp, trước khi buổi lễ bắt đầu 50 - 90 phút, SV đến Tầng trệt_Thư viện để làm thủ tục nhận lễ phục.

-  Bước 1: SV trình thẻ SV/CMND cho Bộ phận cho mượn lễ phục và ký tên vào danh sách mượn lễ phục.

-  Bước 2: SV nhận và kiểm tra lễ phục ngay khi nhận (trường hợp không đạt, sinh viên yêu cầu được đổi lễ phục).

2.      Trả lễ phục tốt nghiệp

-  Bước 1: SV trả lễ phục tại Tầng trệt_Thư viện chậm nhất  60 phút sau khi buổi Lễ tốt nghiệp của khoa kết thúc. Trường hợp không trả đúng thời gian quy định, SV sẽ phải đóng tiền phạt như sau:

ü  ˂ 30 phút              :     20.000 (VNĐ)

ü  30 - 60 phút         :     50.000 (VNĐ)

ü  > 60 phút             :     200.000 (VNĐ)

-  Bước 2:  SV ký tên vào danh sách trả lễ phục và nhận “Giấy xác nhận trả lễ phục” để bổ túc hồ sơ nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp trả lễ phục  không đạt yêu cầu: hư hỏng, mất,…SV phải làm thủ tục bồi thường trước khi nhận “Giấy xác nhận trả lễ phục”. Mức bồi thường như sau:

ü  Mất/hư râu mũ                    :  20.000 (VNĐ)

ü  Mất/hư mũ                          :  150.000 (VNĐ)

ü  Mất/hư áo                            :  400.000 (VNĐ)

ü  Mất lễ phục (áo + mũ)      :  500.000 (VNĐ)

Lưu ý: Đối với SV không có tên trong danh sách mượn lễ phục,  liên hệ với bộ phận nhận trả lễ phục để được cấp: “Giấy xác nhận không mượn lễ phục” bổ túc hồ sơ nhận bằng tốt nghiệp.

 VIII.                  Lịch và địa điểm phát bằng chính thức

TT

Đơn vị

Thời gian

Phòng

1

Khoa Tài chính kế toán

10h – 12h30 ngày 17/10/2019

B.305

2

Khoa Thủy sản

15h00 – 17h30 ngày 17/10/2019

3

Khoa Ngoại ngữ

4

Khoa Công nghệ thông tin

5

Khoa Công nghệ hóa học

10h30 – 12h30 ngày 18/10/2019

6

Khoa Du lịch và Ẩm thực

7

Khoa Quản trị kinh doanh

15h00 – 17h30 ngày 18/10/2019

8

Khoa Công nghệ sinh học

10h – 11h30 ngày 19/10/2019

9

Khoa MT-TN và biến đổi khí hậu

10

Khoa CN May và thời trang

15h – 17h30 ngày 19/10/2019

11

Khoa CN điện, điện tử

12

Khoa Công nghệ cơ khí

13

Khoa Công nghệ thực phẩm

10h00 – 15h30 ngày 20/10/2019

 VIII.    Quy định đối với SV đến nhận bằng tốt nghiệp

Theo Quy định chuẩn đầu ra của Trường.

Ghi chú:

-       Khi đi nhận bằng tốt nghiệp, SV phải mang Thẻ sinh viên (hoặc CMND, Căn cước công dân,…) và các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, giáo dục nghề nghiệp bản gốc. Trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào không đủ các loại giấy tờ trên.

-      Đối với SV còn nợ tiền, sách, thiết bị phải hoàn tất trả nợ cho nhà trường thì mới được phát bằng tốt nghiệp.

-      SV không đến nhận bằng tốt nghiệp đúng thời gian quy định trên thì nhận bằng tốt nghiệp vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại phòng C.200.

 

Trên đây là Kế hoạch cụ thể về buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019 cho SV tốt nghiệp các hệ đào tạo. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì khó khăn, các khoa/phòng ban liên hệ phòng Đào tạo để phối hợp tổ chức buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp diễn ra tốt đẹp.

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các khoa, phòng ban có liên quan;

- Trang web của Trường;

     - Lưu: VT, ĐT.

                                                                        

                     HIỆU TRƯỞNG

         

       (đã ký)

 

                  Nguyễn Xuân Hoàn     

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 353
Hôm nay: 2130
Hôm qua: 21694
Tổng cộng: 38120923