Thông báo số 26/TB-CTSV&TTGD về việc cập nhật thông tin cá nhân của tân sinh viên khóa 10ĐH, 19CĐ trên cổng thông tin sinh viên (http://sinhvien.hufi.edu.vn)

| In Thông báo số 26/TB-CTSV&TTGD về việc cập nhật thông tin cá nhân của tân sinh viên khóa 10ĐH, 19CĐ  trên cổng thông tin sinh viên (http://sinhvien.hufi.edu.vn)
 BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 
THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Số 25 /TB-CTSV&TTGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2019 
 
THÔNG BÁO

  V/v cập nhật thông tin cá nhân của tân sinh viên khóa 10ĐH, 19CĐ trên cổng thông tin sinh viên (http://sinhvien.hufi.edu.vn) 

          Thực hiện quy định về công tác quản lý hồ sơ và thông tin sinh viên;

          Nhằm mục đích hoàn thiện hồ sơ thông tin sinh viên trên cổng thông tin sinh viên, Nhà trường đã triển khai thông báo và hướng dẫn kê khai thông tin cho tân sinh viên khóa 10ĐH và 19CĐ tại Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa năm học 2019-2020. Tuy nhiên, một số sinh viên vẫn chưa thực hiện cập nhật thông tin cá nhân theo quy định (danh sách đính kèm).

Nay, Nhà trường thông báo và yêu cầu tân sinh viên khóa 10ĐH và 19CĐ có tên trong danh sách đính kèm thực hiện ngay việc kê khai thông tin cá nhân theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập cổng thông tin sinh viên (http://sinhvien.hufi.edu.vn).
Bước 2: Sử dụng tên và mật khẩu để đăng nhập tài khoản cá nhân.
Bước 3: Truy cập vào mục “Cập nhật thông tin cá nhân” và thực hiện kê khai theo hướng dẫn của phần mềm.
Lưu ý:
- Thời hạn bổ sung thông tin: Trước ngày 10/9/2019.
- Sinh viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kê khai. Ngoài ra, nếu sinh viên không kê khai, nhà trường không thể có đầy đủ thông tin để mua BHYT cho sinh viên năm học 2019-2020 theo quy định.
- Trong quá trình kê khai, nếu gặp khó khăn hay thắc mắc gì, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng CTSV&TTGD hoặc liên hệ qua số điện thoại 0383103534 (gặp thầy Khương) để được hướng dẫn và giúp đỡ.
Để đảm bảo quy định về công tác quản lý hồ sơ và thông tin sinh viên được hoàn thiện và chính xác, đề nghị GVCV quan tâm, đôn đốc nhắc nhở sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này.
  
Nơi nhận:       
- BGH (để báo cáo);
- Các Khoa (để thực hiện);
- TT. CNTT (để đưa lên Website Trường);
- Lưu: VT, CTSV&TTGD.   
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
 

 (Đã ký)

 

  

Phan Xuân Cường
                                                                 
 
PHỤ LỤC:
DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHÓA 10ĐH, 19CĐ CHƯA THỰC HIỆN KÊ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN (CLICK TẠI ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT DANH SÁCH)                                                                                   

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 141
Hôm nay: 3057
Hôm qua: 9187
Tổng cộng: 35610703