Thông báo số 24/TB-CTSV&TTGD về việc rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT

| In Thông báo số 24/TB-CTSV&TTGD về việc rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

---------------------------

Số: 24/TB-CTSV&TTGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------------- 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(V/v rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT)

  ------------------------------- 

          Thực hiện công văn số 1302/BHXH-QLT của BHXH TP. HCM về việc rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT;

          Trong thời quan qua, thực hiện chủ trương chung của BHXH Việt nam về việc đồng bộ hóa dữ liệu toàn dân khi tham gia BHXH, BHYT; BHXH TP. HCM đã phối hợp cùng nhà trường triển khai thực hiện.

          Tuy nhiên, hiện nay qua rà soát vẫn còn một số trường hợp cùng một người tham gia BHXH, BHYT được cấp nhiều mã số BHXH khác nhau, gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

          Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, Nhà trường thông báo cho những sinh viên thuộc diện được cấp trùng nhiều mã số BHXH (có tên trong danh sách đính kèm) như sau:

          Trực tiếp liên hệ phòng CTSV&TTGD (gặp thầy Dung) để được hướng dẫn các thủ tục rà soát điều chỉnh.

          Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết 15/8/2019.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Các khoa, Trung tâm (để thực hiện);

-  Lưu: CTSV&TTGD.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Cao Xuân Thủy


PHỤ LỤC

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP NHIỀU MÃ SỐ BHXH (CLICK TẠI ĐÂY)

          

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 66
Hôm nay: 875
Hôm qua: 19762
Tổng cộng: 38139430