Thông báo số 22/TB-CTSV&TTGD về việc phát thẻ BHYT năm 2019 (thẻ cấp mới và thẻ cấp lại do bị mất, thay đổi thông tin cá nhân, địa chỉ tháng 6/2019)

| In Thông báo số 22/TB-CTSV&TTGD về việc phát thẻ BHYT năm 2019 (thẻ cấp mới và thẻ cấp lại do bị mất, thay đổi thông tin cá nhân, địa chỉ tháng 6/2019)

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

---------------------------

Số: 22/TB-CTSV&TTGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------------- 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v phát thẻ BHYT năm 2019 (thẻ cấp mới và thẻ cấp lại do bị mất, thẻ thay đổi thông tin tháng 6/2019)

  ------------------------------- 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, phòng CTSV&TTGD thông báo về việc phát thẻ BHYT năm 2019 (bao gồm thẻ BHYT cấp mới và thẻ BHYT cấp lại do bị mất, đợt tháng 6/2019) cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên đã đăng ký mua BHYT đợt 5,6 năm 2019.

- Sinh viên bị mất thẻ BHYT, đề nghị cấp lại (Danh sách đính kèm).

2. Thời gian và địa điểm nhận thẻ:

- Thời gian nhận thẻ: Các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h00 - 16h30).

- Địa điểm nhận thẻ: Phòng CTSV&TTGD.

Lưu ý:

- Đại diện BCS lớp nhận thẻ hoặc sinh viên có thể nhận thẻ BHYT trực tiếp tại Phòng CTSV&TTGD.

Trường hợp thông tin trên thẻ bị sai: Sinh viên khai báo tại phòng CTSV&TTGD, kèm theo 1 CMND (photo) để Nhà trường làm thủ tục đề nghị BHXH TP. HCM điều chỉnh. Riêng thay đổi nơi KCB ban đầu, BHXH TP. HCM chỉ giải quyết vào tháng đầu tiên của mỗi quý trong năm (Đối với SV thay đổi nơi KCB trong tháng 5,6,7 sẽ có kết quả trả thẻ vào cuối tháng 7/2019, sinh viên theo dõi thông báo trên cổng thông tin sinh viên).

Nhà trường thông báo để toàn thể HSSV được biết và nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Các khoa, Trung tâm (để thực hiện);

-  Lưu: CTSV&TTGD.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Cao Xuân Thủy


PHỤ LỤC

STT Họ và tên   Mã số BHXH Năm sinh Nội dung đề nghị thay đổi
(điều chỉnh)
Ghi chú
1 KƠ SĂ KA QUỲNH 6821927855 07/03/2000 Cấp lại thẻ  
2 PHẠM THỊ DUNG 7721865513 04/01/1998 Cấp lại thẻ  
3 HONG NHỊT DẾNH 6020473196 12/04/1998 Cấp lại thẻ  
4 PHAN THỊ ÁI NHI 7722446967 22/05/1997 Cấp lại thẻ  
5 NGUYỄN THỊ THU THẢO 7721892691 28/04/1998 Cấp lại thẻ  
6 TRẦN ĐỨC TRÍ 7424535495 21/07/2000 Cấp lại thẻ  
7 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 8022636680 26/10/2000 Cấp lại thẻ  
8 PHẠM THỊ THANH NHIÊN 8023262719 05/01/2000 Cấp lại thẻ  
9 TRẦN THỊ KIM HƯƠNG 8022754639 22/08/2000 Cấp lại thẻ  
10 NGUYỄN THANH NGUYÊN 7222683135 05/06/2000 Thay đổi địa chỉ  
11 NGUYỄN THU NGÂN 8224146184 19/02/2000 Thay đổi địa chỉ  
12 VĂN THỊ TÚ HIỀN 8223965980 10/09/1998 Thay đổi địa chỉ  
13 ĐÀO NGỌC PHƯƠNG THÙY 5421192087 16/11/2002 Thay đổi địa chỉ  
14 CHÂU HUỆ MẪN 7933643192 05/04/2000 Thay đổi địa chỉ  
15 NGUYỄN NHẬT TRUNG 8224146180 06/11/1997 Thay đổi địa chỉ  
16 VŨ KỲ DUYÊN 7523833261 16/05/2000 Thay đổi địa chỉ  
17 NGUYỄN CHÍ BẢO 7222653755 17/02/2000 Thay đổi địa chỉ  
18 TẤT KIM ÁI 7222584973 16/04/1998 Thay đổi địa chỉ  
19 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 7222683137 10/09/2000 Thay đổi địa chỉ  
20 NGUYỄN TUẤN 7222653756 28/01/2000 Thay đổi địa chỉ  
21 CAO THỊ KIỀU PHÚC 8323096100 12/09/2000 Thay đổi họ tên  
22 LƯU PHẠM KHÁNH THI 6021552354 04/09/1999 Thay đổi giới tính  
23 QUÁCH TẤN NĂNG 9623043577 08/02/2000 Thay đổi giới tính  
24 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 8724038291 01/12/2000 Thay đổi giới tính  
25 TRẦN CAO HẬU THIÊN 7424933763 08/10/1997 Thay đổi giới tính  
26 MAI PHƯƠNG TRÂM 5621707861 20/11/1997 Thay đổi giới tính  
27 LÊ AN KHANG 9622986654 24/09/2000 Thay đổi giới tính  
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 303
Hôm nay: 16018
Hôm qua: 24086
Tổng cộng: 37208732