Thông báo về việc hủy một số nhóm học phần không đủ sĩ số ở HK1 năm học 2019 - 2020

| In Thông báo về việc hủy một số nhóm học phần không đủ sĩ số ở HK1 năm học 2019 - 2020

THÔNG BÁO

về việc hủy các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

 

- Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2019 – 2020.

 - Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần ở đợt 1 (từ ngày 27/05/2019 đến 07/06/2019) cho học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.

- Phòng Đào tạo đã rà soát và hủy một số nhóm học phần không đủ sĩ số mở lớp (có file đính kèm).

- Đề nghị Sinh viên kiểm tra các học phần đã hủy ở đợt 1 và đăng ký lại ở đợt 2 từ ngày 19/06/2019 đến hết ngày 26/07/2019.

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 198
Hôm nay: 6268
Hôm qua: 16697
Tổng cộng: 37151794