Thông báo nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp, miễn giảm, học sinh xuất sắc, học sinh giỏi còn tồn đọng

| In Thông báo nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp, miễn giảm, học sinh xuất sắc, học sinh giỏi còn tồn đọng

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 07 tháng 06 năm 2019 

 

THÔNG BÁO

V/v: Nhận tiền học hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp, miễn giảm, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc còn tồn đọng

 

 
   

 

             Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo các bạn sinh viên có tên trong  danh sách nhận tiền chi phí học tập, trợ cấp, miễn giảm, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc còn tồn đọng đến phòng Kế hoạch Tài chính nhận tiền:

Thời gian:  -Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (10/06/2019 ->21/06/2019)

-         Sáng: 7h15 đến 11h15

-         Chiều từ 13h15 đến 16h

           Sau thời gian quy định trên sinh viên không đến nhận tiền, nhà trường sẽ không giải quyết mọi khiếu nại, thắc mắc.

Ghi chú: Khi đến nhận tiền sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân (không nhận thay).

Sinh viên xem danh sách tại đây

                                                                           TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                                         (Đã ký)

 

 

 

 

                                                                                          Phạm Xuân Đông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 94
Hôm nay: 3179
Hôm qua: 20567
Tổng cộng: 32065168