Thông báo số 21/TB-CTSV&TTGD về việc phát thẻ BHYT năm 2019 (thẻ cấp mới và thẻ cấp lại do bị mất, tháng 5/2019)

| In Thông báo số 21/TB-CTSV&TTGD về việc phát thẻ BHYT năm 2019 (thẻ cấp mới và thẻ cấp lại do bị mất, tháng 5/2019)

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

---------------------------

Số: 21/TB-CTSV&TTGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------------- 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v phát thẻ BHYT năm 2019 (thẻ cấp mới và thẻ cấp lại do bị mất, tháng 5/201)

  ------------------------------- 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, phòng CTSV&TTGD thông báo về việc phát thẻ BHYT năm 2019 (bao gồm thẻ BHYT cấp mới và thẻ BHYT cấp lại do bị mất, đợt tháng 5/2019) cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên đã đăng ký mua BHYT đợt 5 năm 2019.

- Sinh viên bị mất thẻ BHYT, đề nghị cấp lại (Danh sách đính kèm).

2. Thời gian và địa điểm nhận thẻ:

- Thời gian nhận thẻ: Các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h00 - 16h30).

- Địa điểm nhận thẻ: Phòng CTSV&TTGD.

Lưu ý:

- Đại diện BCS lớp nhận thẻ hoặc sinh viên có thể nhận thẻ BHYT trực tiếp tại Phòng CTSV&TTGD.

Trường hợp thông tin trên thẻ bị sai: Sinh viên khai báo tại phòng CTSV&TTGD, kèm theo 1 CMND (photo) để Nhà trường làm thủ tục đề nghị BHXH TP. HCM điều chỉnh. Riêng thay đổi nơi KCB ban đầu, BHXH TP. HCM chỉ giải quyết vào tháng đầu tiên của mỗi quý trong năm.

- Trường hợp sinh viên đã tham gia BHYT theo diện đối tượng khác tại địa phương thì photo thẻ BHYT có giá trị sử dụng năm 2019 nộp về phòng CTSV&TTGD (Gặp thầy Dung).

Nhà trường thông báo để toàn thể HSSV được biết và nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Các khoa, Trung tâm (để thực hiện);

-  Lưu: CTSV&TTGD.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Cao Xuân Thủy


PHỤ LỤC 1: CẤP LẠI THẺ BHYT BỊ MẤT- ĐỢT THÁNG 5/2019
STT Họ và tên Mã số BHXH Năm sinh Từ tháng, năm Đến tháng, năm Ghi chú
1 NGUYỄN HỮU TỨ HẢI 5220424477 10/05/1999 01/01/2019 31/12/2019  
2 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 5221185909 05/10/1997 01/01/2019 31/12/2019  
3 THÁI NGỌC LIÊN 7931011273 30/01/1998 01/01/2019 31/12/2019  
4 LÊ ĐÌNH LỰC 4620814482 27/04/1998 01/01/2019 31/12/2019  
5 TRẦN MINH CHÁNH 8622229097 29/06/1998 01/01/2019 31/12/2019  
6 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 6020662050 14/03/2000 01/01/2019 31/12/2019  
7 BÙI PHƯƠNG TRINH 7937752721 03/02/2000 01/01/2019 31/12/2019  
8 NGUYỄN THỊ KIM TRINH 7221858489 17/03/2000 01/01/2019 31/12/2019  
9 NGUYỄN PHẠM DUNG NHI 7939020196 31/05/2000 01/01/2019 31/12/2019  
10 DƯƠNG QUỐC HOÀNG NHÂN 5820369347 18/05/2000 01/02/2019 31/12/2019  
11 NGUYỄN THANH THIỆN 8421295150 31/10/1999 01/02/2019 31/12/2019  
12 TRƯƠNG THỦY CHUNG 7936090893 22/03/2002 01/02/2019 31/12/2019  
PHỤ LỤC 2: THẺ BHYT TĂNG MỚI - ĐỢT THÁNG 5/2019
STT Họ và tên Mã số BHXH Ngày sinh ĐK KCB ban đầu MSSV Ghi chú
1 NGUYỄN NGỌC HỒNG   31/10/2000 79054 2005180002  
2 TRẦN QUỐC THẮNG 7934108922 02/05/2002 79033 Lớp-11  
3 QUÁCH BẢO TRÂN 7930156423 15/03/1997 79466 2022150012  
4 NGUYỄN TÂN HƯNG 7516144783 10/05/1997 79057 2002180071  
6 PHAN DIỄM QUỲNH 9621837021 12/12/2000 79054 2028180101 Có thẻ ở địa phương vùng xã đảo

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 3
Hôm nay: 9682
Hôm qua: 18747
Tổng cộng: 33448879