Thông báo số 19/TB-CTSV&TTGD về việc phát thẻ BHYT năm 2019 (bao gồm thẻ BHYT cấp mới đợt 4 và thẻ BHYT cấp lại do bị mất)

| In Thông báo số 19/TB-CTSV&TTGD về việc phát thẻ BHYT năm 2019 (bao gồm thẻ BHYT cấp mới đợt 4 và thẻ BHYT cấp lại do bị mất)

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

---------------------------

Số: 19/TB-CTSV&TTGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------------- 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v phát thẻ BHYT năm 2019 (Đợt 4)

  ------------------------------- 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, phòng CTSV&TTGD thông báo về việc phát thẻ BHYT năm 2019 (đợt 3) cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng:

- Sinh viên đã đăng ký mua BHYT đợt 4 năm 2019 (từ ngày 01/3 đến 25/3/2019).

- Sinh viên bị mất thẻ BHYT, đề nghị cấp lại (Danh sách đính kèm).

2. Thời gian và địa điểm nhận thẻ:

- Thời gian nhận thẻ: Từ ngày 08/5 đến hết ngày 17/5/2019. Sau thời gian trên sẽ phát vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (Sáng: 7h00 - 11h30; Chiều: 13h00 - 16h30).

- Địa điểm nhận thẻ: Phòng CTSV&TTGD.

Lưu ý:

- Đại diện BCS lớp nhận thẻ hoặc sinh viên có thể nhận thẻ BHYT trực tiếp tại Phòng CTSV&TTGD.

- Đối với sinh viên đã nộp tiền mua thẻ BHYT đợt này nhưng không được phát thẻ mới: Tiếp tục sử dụng thẻ BHYT của năm 2018 (được gia hạn).

- Trường hợp thông tin trên thẻ bị sai: Sinh viên khai báo tại phòng CTSV&TTGD, kèm theo 1 CMND (photo) trước ngày 25/5/2019 để Nhà trường làm thủ tục đề nghị BHXH TP. HCM điều chỉnh.

- Trường hợp sinh viên đã tham gia BHYT theo diện đối tượng khác tại địa phương thì photo thẻ BHYT có giá trị sử dụng năm 2019 nộp về phòng CTSV&TTGD (Gặp thầy Dung).

Nhà trường thông báo để toàn thể HSSV được biết và nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Các khoa, Trung tâm (để thực hiện);

-  Lưu: CTSV&TTGD.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Cao Xuân Thủy

 

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CẤP LẠI THẺ BHYT BỊ MẤT:

STT Họ tên Mã số BHXH Năm sinh Từ tháng, năm Đến tháng, năm Kết quả xử lý
1 NGUYỄN SONG NHẬT HIẾU 7722575260 01/11/1997 01/01/2019 31/12/2019  
2 NGUYỄN NGỌC BÍCH LOAN 7935257100 26/09/1998 01/01/2019 31/12/2019  
3 TRẦN THỊ THIÊN NHI 7938160375 13/07/1998 01/01/2019 31/12/2019  
4 THÁI NGỌC LIÊN 7931011273 30/01/1998 01/01/2019 31/12/2019  
5 VÕ THỊ NGỌC GIÀU 7934920459 25/09/1998 01/01/2019 31/12/2019  
6 NGÔ THỊ KIM HUYỀN 4520461382 04/07/1998 01/01/2019 31/12/2019  
7 TRƯƠNG Ý TỊNH 5620417249 02/03/1998 01/01/2019 31/12/2019  
8 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 5420341010 30/08/2000 01/01/2019 31/12/2019  
9 LÊ THỊ HOÀNG THƯƠNG 8321734818 26/09/2000 01/01/2019 31/12/2019  
10 PHAN NGỌC XUÂN MINH 7938160462 17/03/1998 01/01/2019 31/12/2019  
11 DƯƠNG THỊ THU THƯƠNG 5120050238 05/11/1999 01/01/2019 31/12/2019 Đã giảm và không tham gia tại đơn vị
12 DƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM 7938160444 18/09/1999 01/01/2019 31/12/2019  
13 PHẠM THỊ KIM QUYÊN 7222161922 22/06/1999 01/02/2019 31/12/2019  
14 ĐỖ NGỌC THẠCH   10/05/1998 01/02/2019 31/12/2019 Đã giảm và không tham gia tại đơn vị
15 TRẦN THỊ HUỲNH NGA   19/11/1997 01/02/2019 31/12/2019  
16 BÙI NGỌC DIỆU   09/11/1999 01/02/2019 31/12/2019 Đã giảm và không tham gia tại đơn vị
17 NGUYỄN THỊ THU THUỶ   22/03/1998 01/02/2019 31/12/2019  
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 334
Hôm nay: 17997
Hôm qua: 24086
Tổng cộng: 37210711