Thông báo danh sách các môn thi thử Học kỳ 2 năm học 2018-2019

| In Thông báo danh sách các môn thi thử Học kỳ 2 năm học 2018-2019

1. Khoa Công nghệ thông tin                                          Xem chi tiết

2. Khoa Điện-Điện tử                                                       Xem chi tiết

3. Khoa Công nghệ cơ khí                                               Xem chi tiết

4. Khoa Công nghệ Hóa học                                            Xem chi tiết

5. Khoa Công nghệ thực phẩm                                        Xem chi tiết

6. Khoa Thủy sản                                                             Xem chi tiết

7. Khoa Tài chính kế toán                                                Xem chi tiết

8. Khoa Công nghệ sinh học                                            Xem chi tiết

9. Khoa Tài nguyên, môi trường & biến đổi khí hậu        Xem chi tiết

10. Khoa Quản trị kinh doanh                                          Xem chi tiết

11. Khoa Du lịch                                                               Xem chi tiết

12. Trung tâm giáo dục Thể chất & Quốc phòng             Xem chi tiết

13. Khoa Ngoại ngữ                                                         Xem chi tiết

14. Trung tâm Ngoại ngữ                                                Xem chi tiết

15. Khoa Lý luận chính trị                                                Xem chi tiết

16. Khoa Khoa học ứng dụng                                         Xem chi tiết

17. Khoa Dinh dưỡng                                                     Xem chi tiết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 307
Hôm nay: 3233
Hôm qua: 21694
Tổng cộng: 38122026