Thông báo số 15/TB-CTSV&TTGD về việc phát thẻ BHYT năm 2019 (Đợt 3)

| In Thông báo số 15/TB-CTSV&TTGD về việc phát thẻ BHYT năm 2019 (Đợt 3)

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

---------------------------

Số: 15/TB-CTSV&TTGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------------- 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v phát thẻ BHYT năm 2019 (Đợt 3)

  ------------------------------- 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, phòng CTSV&TTGD thông báo về việc phát thẻ BHYT năm 2019 (đợt 3) cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đã đăng ký mua BHYT năm 2019 (từ ngày 19/2 đến 26/2/2019).

2. Thời gian và địa điểm nhận thẻ:

- Thời gian nhận thẻ: Từ ngày 9/4 đến hết ngày 11/4/2019 (giờ hành chính). Sau thời gian trên sẽ phát vào các ngày thứ 2,4,6 trong tuần.

- Địa điểm nhận thẻ: Phòng CTSV&TTGD (Đối diện nhà AB).

Lưu ý:

- Đợt phát thẻ này, do số lượng tham gia ít, nên sinh viên có thể nhận thẻ BHYT trực tiếp hoặc đại diện BCS lớp nhận tại Phòng CTSV&TTGD.

- Đối với sinh viên đã nộp tiền mua thẻ BHYT đợt này nhưng không được phát thẻ mới: Tiếp tục sử dụng thẻ BHYT của năm 2018 (được gia hạn).

- Trường hợp thông tin trên thẻ bị sai: Sinh viên khai báo tại phòng CTSV&TTGD, kèm theo 1 CMND (photo) trước ngày 25/4/2019 để Nhà trường làm thủ tục đề nghị BHXH TP. HCM điều chỉnh.

- Trường hợp sinh viên đã tham gia BHYT theo diện đối tượng khác tại địa phương thì photo thẻ BHYT có giá trị sử dụng năm 2019 nộp về phòng CTSV&TTGD (Gặp thầy Dung).

Nhà trường thông báo để toàn thể HSSV được biết và nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Các khoa, Trung tâm (để thực hiện);

-  Lưu: CTSV&TTGD.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Cao Xuân Thủy

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 131
Hôm nay: 2645
Hôm qua: 9187
Tổng cộng: 35610291