Thông báo v/v xem lịch thi cuối học kỳ II năm học 2018 - 2019 (đợt 1)

| In Thông báo v/v xem lịch thi cuối học kỳ II năm học 2018 - 2019 (đợt 1)

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

 Số:  201/TB-DCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về lịch thi cuối học kỳ II (đợt 1) năm học 2018 - 2019

         Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2018 – 2019, nay Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về lịch thi cuối học kỳ II (đợt 1) năm học 2018 – 2019 như sau:

1.   Lịch thi cuối học kỳ II (đợt 1) năm học 2018 – 2019:

-          Thời gian thi: từ ngày 16/4/2019 đến ngày 21/4/2019.

-          Danh sách các lớp học phần xếp lịch thi cuối học kỳ II (đợt 1) năm học 2018 – 2019 cụ thể:

          + Hệ Đại học chính quy, cao đẳng chính quy (xem file đính kèm)

          + Hệ Đại học liên thông (xem file đính kèm)

-     Sinh viên xem lịch thi cụ thể trên trang web http://sinhvien.hufi.edu.vn

Sinh viên có thắc mắc về lịch thi phản hồi về Phòng Đào tạo đến 16g00 ngày 05/04/2019.

- Sinh viên hoãn thi ở các học kỳ trước mang giấy hoãn thi về Phòng Đào tạo làm thủ tục dự thi (các môn có tổ chức thi ở đợt này) trước 16g00 ngày 08/04/2019.

 2.   Điều kiện và yêu cầu:

-          Sinh viên đã hoàn thành các khoản học phí theo quy định. Những trường hợp nợ học phí của học phần nào sẽ không có lịch thi cuối kỳ của học phần đó.

-          Khi đi thi sinh viên mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân.

-          Sinh viên thực hiện đúng các quy định về thi và kiểm tra.

-          Các Khoa thông báo đến sinh viên.

3.   Tổ chức thực hiện:

-          Nhà trường không in lịch thi cụ thể cho từng trường hợp.

-          Các khoa thông báo đến sinh viên.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Lưu: VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)


 

Mai Hồng Công

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 61
Hôm nay: 972
Hôm qua: 16349
Tổng cộng: 35588322