Thông báo đăng kí thi thử các môn tháng 3 năm học 2018-2019

| In Thông báo đăng kí thi thử các môn tháng 3 năm học 2018-2019
 
 
 

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤTLƯỢNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 28/TB-TT QLCL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 03  năm 2019  

 
 
 
 
 
THÔNG BÁO

V/v đăng kí thi thử các môn năm học 2018 – 2019

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường; thực hiện theo Qui định Thi, Kiểm tra ban hành theo Quyết định số 3414 ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng nhà trường; thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 ; Trung tâm Quản lý chất lượng sẽ thử nghiệm tổ chức thi thử một số môn trắc nghiệm khách quan, có danh sách đính kèm (danh sách các môn tổ chức thi thử sẽ được cập nhật hàng tháng) trong học kì II năm học 2018 – 2019.

Sinh viên đến phòng C.309 giờ hành chính để được hướng dẫn thủ tục đăng kí thi thử.

Địa điểm thi: Phòng C.308

            Chi tiết xin liên hệ trung tâm Quản lý chất lượng, bộ phận Khảo thí phòng C.309 trong giờ hành chính.

 

Nơi nhận:

   - BGH (để báo cáo),                                                                                    GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

   - Các khoa, trung tâm,

   - Lưu: TTQLCL.                                                                                            (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lê Ngọc

Lưu ý: Danh sách các môn được đăng ký thi thử tháng 3:    Xem chi tiết tại đây

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 34
Hôm nay: 822
Hôm qua: 18450
Tổng cộng: 33238996