Danh mục biểu mẫu học vụ

| In Danh mục biểu mẫu học vụ

1. Đơn bảo lưu kết quả tuyển sinh (tải mẫu đơn)

2. Đơn rút bớt học phần đã đăng ký (tải mẫu đơn)

3. Phiếu đăng ký học lại dành cho hệ niên chế (tải mẫu đơn)

4. Đơn hủy học phần (tải mẫu đơn)

5. Đơn hoãn thi (tải mẫu đơn)

6. Đơn vắng kiểm tra giữa học kỳ (tải mẫu đơn)

7. Đơn xin chuyển ca thi (tải mẫu đơn)

8. Đơn miễn giảm học phần (tải mẫu đơn)

9. Đơn chuyển chương trình đào tạo (tải mẫu đơn)

10. Đơn chuyển trường đi (tải mẫu đơn)

11. Đơn chuyển trường đến (tải mẫu đơn)

12. Đơn tạm dừng học tập (tải mẫu đơn)

13. Đơn thôi học (tải mẫu đơn)

14. Đơn trở lại học tập (tải mẫu đơn)

15. Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu đơn)

16. Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp (tải mẫu đơn)

17. Đơn đề nghị cấp lại mật khẩu (tải mẫu đơn)

18. Đơn thay thế học phần (tải mẫu đơn)

19. Đơn xác nhận học phần tương đương, thay thế (tải mẫu đơn)

20. Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp, bản sao chứng chỉ (tải mẫu đơn cấp bản sao bằng tốt nghiệp, tải mẫu đơn cấp bản sao chứng chỉ)

21. Đơn đăng ký thi vét (tải mẫu đơn)

22. Đơn xác nhận đã học xong chương trình (tải mẫu đơn)

23. Đơn xác nhận đang đăng ký môn học (tải mẫu đơn)

24. Đơn đăng ký cùng lúc hai chương trình (tải mẫu đơn)

25. Mẫu danh sách tham gia công tác xã hội (tải biểu mẫu)

26. Kế hoạch thực hiện công tác xã hội (tải biểu mẫu)

27. Danh sách chấm điểm rèn luyện tháng  (tải biểu mẫu)

28. Đơn xin chuyển ngành (tải biểu mẫu)

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 180
Hôm nay: 3663
Hôm qua: 20567
Tổng cộng: 32065652