DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH HỌC PHÍ HK2 NĂM HỌC 2018-2019

| In DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH HỌC PHÍ HK2 NĂM HỌC 2018-2019

 

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG             NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

 PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Nhắc nhở học sinh hoàn thành học phí HK2 năm học 2018-2019

 

 
 
  

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đến các bạn sinh viên chưa hoàn thành học phí HK2 năm học 2018 -2019 nhanh chóng hoàn thành học phí trước ngày 18/3/2019.

Địa điểm: Tại phòng Kế hoạch –Tài Chính, các địa điểm giao dịch của ngân hàng OCB.

Nay phòng Kế hoạch Tài chính thông báo để sinh viên biết và hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí đúng hạn.

 

                                                               TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

                                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                      Phạm Xuân Đông

 

            Sinh viên xem danh sách TẠI ĐÂY

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 48
Hôm nay: 758
Hôm qua: 16349
Tổng cộng: 35588108