Thông báo đăng kí thi lại môn Sinh hoạt giữa khóa năm học 2018-2019

| In Thông báo đăng kí thi lại môn Sinh hoạt giữa khóa năm học 2018-2019

 

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:25 /TB-DCT-TTQLCL

  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 03 năm 2019

 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO

V/v đăng kí thi lại môn Sinh hoạt giữa khoá năm học 2018 – 2019

 

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường; Trung tâm Quản lý chất lượng, bộ phận Khảo thí sẽ tổ chức thi lại môn Sinh hoạt giữa khoá, đợt thi cuối học kì I năm học 2018 – 2019 cho những sinh viên đăng nhập nhầm ca thi, tiết thi do có sự thay đổi lịch thi.

Sinh viên đến phòng C.309 giờ hành chính để đăng kí thi lại.

Đối tượng đăng kí: Sinh viên bị thay đổi lịch thi nêu trên, những sinh viên đã nộp đơn tại Trung tâm Quản lý chất lượng.

Thời gian đăng kí: Từ ngày ra thông báo đến hết 16h30, thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2019.

Thời gian thi (dự kiến): Tuần từ 18 đến 22 tháng 3 năm 2019.

Địa điểm thi: Phòng C.308

            Chi tiết xin liên hệ trung tâm Quản lý chất lượng, bộ phận Khảo thí phòng C.309 trong giờ hành chính.

 

Nơi nhận:

   - BGH (để báo cáo),                                                                                    GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

   - Các khoa, trung tâm,

   - Lưu: TTQLCL.                                                                                            (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lê Ngọc

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 13
Hôm nay: 1656
Hôm qua: 8571
Tổng cộng: 35914949