Phát chứng chỉ GDQP - AN cho sinh viên khóa 06DH và khóa 16CD

| In Phát chứng chỉ GDQP - AN cho sinh viên khóa 06DH và khóa 16CD
THÔNG BÁO
V/v phát Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên khoá 06DH và khoá 16CD
 
Phòng Đào tạo mời Lớp trưởng/Bí thư các lớp: 06DHTH1, 06DHTH2, 06DHTH3, 06DHTH4, 06DHTH5, 06DHDT1, 06DHDT2, 06DHDT3, 06DHDT4, 06DHCK1, 06DHCK2, 06DHCK3, 06DHCK4, 06DHDB1, 06DHDB2, 06DHDB3, 06DHHH1, 06DHHH2, 06DHHH3, 06DHHH4, 06DHHH5, 06DHTP1, 06DHTP2, 06DHTP3, 06DHTP4, 06DHTP5, 06DHTP6, 06DHTS1, 06DHTS2, 06DHTS3, 06DHKT1, 06DHKT2, 06DHKT3, 06DHKT4, 06DHSH1, 06DHSH2, 06DHSH3, 06DHSH4, 06DHMT1, 06DHMT2, 06DHMT3, 06DHNH1, 06DHNH2, 06DHQT1, 06DHQT2, 06DHQT3, 06DHQT4, 16CDTH1, 16CDTH2, 16CDTP1, 16CDTP2, 16CDTP3, 16CDTP4, 16CDTP5, 16CDTP6, 16CDKT1, 16CDKT2, 16CDKT3, 16CDQT1, 16CDQT2, 16CDQT3, 16CDCM, 16CDGD, 16CDHD, 16CDAV1, 16CDAV2 liên hệ phòng Đào tạo (phòng C200) để nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh để phát lại cho các bạn sinh viên của lớp mình.
Thời gian nhận: Từ ngày ra thông báo đến ngày 20/4/2019 vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu.
Địa điểm nhận: Phòng C200 (Nhà C).
Ghi chú:
     - Lớp trưởng/Bí thư mang theo thẻ sinh viên/CMND khi đi nhận chứng chỉ.
     - Sinh viên khóa 06DH và khóa 16CD liên hệ Lớp trưởng/Bí thư để ký nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - an ninh.
     Trân trọng./.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 290
Hôm nay: 5569
Hôm qua: 16697
Tổng cộng: 37151095