Thông báo về kế hoạch thi vét dành cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã hết thời gian đào tạo tại Trường

| In Thông báo về kế hoạch thi vét dành cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã hết thời gian đào tạo tại Trường

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi vét cho sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

đã hết thời gian đào tạo tại Trường

 

 

          Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn tất chương trình đào tạo để tốt nghiệp ra trường. Nay Nhà trường thông báo về việc tổ chức thi vét cho sinh viên như sau:

1.  Đối tượng:

Sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã hết thời gian đào tạo tại Trường và chưa bị buộc thôi học (bao gồm Đại học khóa 03, Cao đẳng khóa 13, Đại học lien thông khóa 05).

2.  Điều kiện đăng ký dự thi vét:

Sinh viên đăng ký thi vét phải thỏa đầy đủ các điều kiện sau:

   Sinh viên đã hoàn tất các học phần Thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp (hoặc học phần bổ sung tốt nghiệp).

   Đăng ký thi lại 1 lần – thi vét, tất cả các học phần còn nợ theo chương trình đào tạo với điều kiện tất cả các học phần chưa đạt này phải thuộc diện sinh viên đã từng học qua và có kết quả đánh giá khác không (trong bảng điểm học kỳ).

   Sinh viên được phép đăng ký thi tối đa 10 tín chỉ đối với các học phần thi vét để cải thiện điểm (không đăng ký thi vét các môn Thực hành/ Thí nghiệm, Đồ án).

    Thi vét là cơ hội duy nhất và cuối cùng của người học đã hết thời gian đào tạo tại Trường -  sau khi thi vét nhưng kết quả không đạt thì sẽ bị xóa tên vì hết thời gian đào tạo.

3.  Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/11/2018.

4.  Thời gian thi vét (dự kiến): Ngày 3 - 8/12/2018.

5.  Hình thức đăng ký: Sinh viên nộp phiếu (theo mẫu) về phòng Đào tạo.

6.  Đóng tiền:

   Đóng tiền thi vét: 100.000 đồng/ 1 tín chỉ/ 1 sinh viên

   Địa điểm đóng tiền: phòng Kế hoạch - Tài chính

7.  Triển khai thực hiện:

   Phòng Đào tạo lập danh sách và lên lịch thi.

   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức thi và phối hợp với phòng Đào tạo, các Khoa/Trung tâm để chuẩn bị đề thi.

   Các Khoa thông báo đến sinh viên.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa/trung tâm có liên quan;

- Trang web: sinhvien.hufi.edu.vn

- Lưu VT, ĐT.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 Nguyễn Xuân Hoàn

 

 

 

                                   

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 107
Hôm nay: 9669
Hôm qua: 8685
Tổng cộng: 35957464