Thông báo số 651/TB-DCTvề kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018

| In Thông báo số 651/TB-DCTvề kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018

I.          Đối tượng

-        Sinh viên (SV) tốt nghiệp vào đợt 1 và đợt 2 năm 2018 (Xem danh sách tốt nghiệp tại Cổng thông tin sinh viên).

II.      Thời gian đăng ký tham gia dự Lễ trao bằng

-        SV đăng ký tham gia dự lễ tốt nghiệp từ ngày thông báo đến ngày hết ngày 07/10/2018. (Sinh viên đăng ký tại đây)

Lưu ý: chỉ những sinh viên có đăng ký mới được tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp.

III.   Thời gian - Địa điểm tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp

1.      Thời gian: từ ngày 18/10/2018 đến ngày 21/10/2018

2.      Địa điểm: Hội trường C, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh, 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

IV.    Nội dung chương trình

1.      Báo cáo tổng kết về tình hình tốt nghiệp của SV đợt 1 và đợt 2 năm 2018.

2.      Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa ngành

3.      Trao bằng tốt nghiệp SV được công nhận tốt nghiệp.

V.       Lịch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp

TT

Đơn vị

Thời gian

Đối tượng

1

Trường Đại học Công  nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (Tổ chức trao bằng cho các HSSV đạt loại giỏi, xuất sắc)

08h00 – 11h30

(18/10/2018)

SV tốt nghiệp loại Xuất sắc, Giỏi

2

Khoa Tài chính kế toán

13h – 18h ngày 18/10/2018

SV tốt nghiệp năm 2018 thuộc Khoa

quản lý

3

Khoa Công nghệ thông tin

08h – 11h30 ngày 19/10/2018

(Khoa CN hóa học chủ trì)

4

Khoa Dinh dưỡng và Ẩm thực

5

Khoa Công nghệ hóa học

6

Khoa Công nghệ cơ khí

13h – 18h ngày 19/10/2018

(Khoa CN điện, điện tử chủ trì)

7

Khoa Công nghệ điện, điện tử

8

Khoa Công nghệ May và thời trang

9

Khoa Thủy sản

08h – 11h30 ngày 20/10/2018

(Khoa CN sinh học chủ trì)

10

Khoa Môi trường - Tài nguyên BĐKH

11

Khoa Công nghệ sinh học

12

Khoa Quản trị kinh doanh

13h – 18h ngày 20/10/2018

(Khoa QTKD chủ trì)

13

Khoa Du lịch

14

Khoa Công nghệ thực phẩm

08h – 16h30 ngày 21/10/2018

VI.    Hướng dẫn cách tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp

            - Bước 1: SV tập trung tại Phòng AB-01 (tầng 2 nhà AB) nhận lễ phục tốt nghiệp.

            - Bước 2: SV ổn định chỗ ngồi (Ban tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp bố trí và sắp xếp ổn định chỗ ngồi).

            - Bước 3: Khi nghe MC xướng tên, SV đi theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức

            - Bước 4: Khi làm lễ xong, SV đi xuống và ngồi lại vị trí cũ.

            - Bước 5: Khi kết thúc Lễ trao bằng tốt nghiệp, SV thứ tự trở lại Phòng AB-01 (tầng 2 nhà AB)  trả lễ phục, sau đó về địa điểm để nhận bằng chính thức.

VII.Hướng dẫn mượn/trả lễ phục tốt nghiệp

1.      Mượn lễ phục tốt nghiệp

Căn cứ lịch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp, trước khi buổi lễ bắt đầu 50 - 90 phút, SV đến Phòng AB-01 (tầng 2 nhà AB) để làm thủ tục nhận lễ phục.

-  Bước 1: SV trình thẻ SV/CMND cho Bộ phận cho mượn lễ phục và ký tên vào danh sách mượn lễ phục.

-  Bước 2: SV nhận và kiểm tra lễ phục ngay khi nhận (trường hợp không đạt, sinh viên yêu cầu được đổi lễ phục).

2.      Trả lễ phục tốt nghiệp

-  Bước 1: SV trả lễ phục tại Phòng AB-01 (tầng 2 nhà AB)  chậm nhất  60 phút sau khi buổi Lễ tốt nghiệp của khoa kết thúc. Trường hợp không trả đúng thời gian quy định, SV sẽ phải đóng tiền phạt như sau:

ü  ˂ 30 phút              :     20.000 (VNĐ)

ü  30 - 60 phút         :     50.000 (VNĐ)

ü  > 60 phút             :     200.000 (VNĐ)

-  Bước 2:  SV ký tên vào danh sách trả lễ phục và nhận “Giấy xác nhận trả lễ phục” để bổ túc hồ sơ nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp trả lễ phục  không đạt yêu cầu: hư hỏng, mất,…SV phải làm thủ tục bồi thường trước khi nhận “Giấy xác nhận trả lễ phục”. Mức bồi thường như sau:

ü  Mất/hư râu mũ                    :  20.000 (VNĐ)

ü  Mất/hư mũ                          :  150.000 (VNĐ)

ü  Mất/hư áo                            :  400.000 (VNĐ)

ü  Mất lễ phục (áo + mũ)      :  500.000 (VNĐ)

Lưu ý: Đối với SV không có tên trong danh sách mượn lễ phục,  liên hệ với bộ phận nhận trả lễ phục để được cấp: “Giấy xác nhận không mượn lễ phục” bổ túc hồ sơ nhận bằng tốt nghiệp.

VIII.                  Lịch và địa điểm phát bằng chính thức cho SV

 

TT

Đơn vị

Thời gian

Phòng

1

Khoa Tài chính kế toán

15h – 18h ngày 18/10/2018

 

 

Phòng AB-02 (Tầng 3 nhà AB)

 

 

 

 

 

Phòng AB-02 (Tầng 3 nhà AB)

2

Khoa Công nghệ thông tin

10h – 13h00 ngày 19/10/2018

3

Khoa Dinh dưỡng và Ẩm thực

4

Khoa Công nghệ hóa học

5

Khoa Công nghệ cơ khí

15h – 18h ngày 19/10/2018

6

Khoa Công nghệ điện, điện tử

7

Khoa Công nghệ May và thời trang

8

Khoa Thủy sản

10h – 13h00 ngày 20/10/2018

9

Khoa Môi trường - Tài nguyên BĐKH

10

Khoa Công nghệ sinh học

11

Khoa Quản trị kinh doanh

15h – 18h ngày 20/10/2018

12

Khoa Du lịch

13

Khoa Công nghệ thực phẩm

10h – 17h00 ngày 21/10/2018

IX.    Quy định đối với SV đến nhận bằng tốt nghiệp

Theo Quy định chuẩn đầu ra của Trường.

Ghi chú:

-       Khi đi nhận bằng tốt nghiệp, SV phải mang Thẻ sinh viên (hoặc CMND, Căn cước công dân,…) và các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, giáo dục nghề nghiệp bản gốc. Trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào không đủ các loại giấy tờ trên.

-      Đối với SV còn nợ tiền, sách, thiết bị phải hoàn tất trả nợ nhà trường thì mới được phát bằng tốt nghiệp.

-      SV không đến nhận bằng tốt nghiệp đúng thời gian quy định trên thì nhận bằng tốt nghiệp vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại phòng C200.

  

Trên đây là Kế hoạch cụ thể về buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018 cho SV tốt nghiệp các hệ đào tạo. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì khó khăn, các khoa/phòng ban liên hệ phòng Đào tạo để phối hợp tổ chức buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp diễn ra tốt đẹp.

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các khoa, phòng ban có liên quan;

- Trang web của Trường;

     - Lưu: VT, ĐT.

                                                                        

                KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 (đã ký)

 

 

 

Nguyễn Xuân Hoàn

                                       

            

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 627
Hôm nay: 7928
Hôm qua: 25303
Tổng cộng: 27591239