DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ HK 1 NĂM 2018-2019

| In DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ HK 1 NĂM 2018-2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Kiểm tra danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí 

 

học kì 1 năm học 2018-2019

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đến các bạn sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 1 năm học 2018 -2019 thực hiện nghĩa vụ đóng học phí trước ngày 30/9/2018. Sau ngày thông báo trên sinh viên không đóng học phí đúng thời hạn  sẽ không có tên trong danh sách dự thi và bị hủy các học phần đã đăng ký.

Đối với trường hợp sinh viên đã đóng học phí mà vẫn chưa xóa công nợ mang theo biên lai thu liên hệ Phòng kế hoạch Tài chính để cập nhật trước ngày 04/10/2018.

Nay phòng Kế hoạch Tài chính thông báo để  sinh viên biết và chấp hành ./.

Sinh viên xem danh sách tại đây

                                                               TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                              (Đã ký)

 

                                                                         Phạm Xuân Đông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 85
Hôm nay: 725
Hôm qua: 24092
Tổng cộng: 31305039