Thông báo số 08/TB-CTSV&TTGD về việc cập nhật thông tin mua thẻ BHYT năm học 2018-2019 (Áp dụng đối với tân sinh viên năm 2018)

| In Thông báo số 08/TB-CTSV&TTGD về việc cập nhật thông tin mua thẻ BHYT năm học 2018-2019 (Áp dụng đối với tân sinh viên năm 2018)

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 08/TB-CTSV&TTGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 9 năm 2018
  
THÔNG BÁO
V/v cập nhật thông tin mua thẻ BHYT năm học 2018-2019
 
     Thực hiện Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHYT; Văn bản số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16/8/2017 của Sở GD&ĐT và Bảo hiểm xã hội TP. HCM;
Căn cứ hướng dẫn của BHXH TP.HCM về việc cấp mã định danh BHXH cho người tham gia BHYT (2018 – 2019), Nhà trường thông báo về việc truy cập kê khai thông tin cá nhân sinh viên như sau:
     1. Đối tượng: Tân sinh viên khóa 2018 đã nộp tiền tham gia BHYT (thời hạn 3 tháng, giá trị thẻ từ 01/10/2018 đến hết 31/12/2018).
     2. Địa chỉ truy cập và khai báo thông tin trên website Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục:
     3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/9 đến hết 25/9/2018.
Lưu ý:
     - Để đảm bảo quyền lợi khi tham gia BHYT, sinh viên đã nộp tiền mua thẻ BHYT 2018 phải tiến hành bổ sung thông tin tham gia BHYT theo hướng dẫn trên website Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục tại địa chỉ truy cập trên và thực hiện theo hướng dẫn.
     - Thông tin thắc mắc cần giải đáp hoặc đăng ký trực tiếp, sinh viên liên hệ tại Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục (Cô Linh).
     - Trường hợp sinh viên không thực hiện việc kê khai theo nội dung thông báo thì không làm được thẻ BHYT theo quy định hiện hành.
     Nhà trường thông báo đến toàn thể Tân sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc./.
 
 
 
Nơi nhận:
    - BGH (để báo cáo);
     - Các Khoa, Trung tâm (để thực hiện);
     - Lưu: VT, CTSV-TTGD.
 
P. TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
 
Vũ Thị Vi
 
 
 
 
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 293
Hôm nay: 1808
Hôm qua: 15374
Tổng cộng: 29015282