Thông báo về việc triển khai học tập các học phần bổ sung kiến thức cho sinh viên đại học liên thông khóa 07

| In Thông báo về việc triển khai học tập các học phần bổ sung kiến thức cho sinh viên đại học liên thông khóa 07

 THÔNG BÁO

 triển khai học tập các học phần bổ sung kiến thức cho sinh viên đại học liên thông khóa 07

 

Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2018 - 2019 và tình hình thực tế của Trường;  

 

 

 

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai học tập các học phần bổ sung kiến thức cho sinh viên đại học liên thông khóa 07 như sau:

1.   Đối tượng: Sinh viên đại học liên thông khóa 07 liên thông trái ngành và liên thông từ cao đẳng nghề  

2.   Thời gian học tập: từ ngày 16/09/2018   

 

3.   Lịch học cụ thể: 

-    Đối với các môn học bổ sung kiến thức đủ số lượng sinh viên để mở lớp cho sinh viên học thì phòng Đào tạo đăng ký tự động cho sinh viên. Sinh viên xem thời khóa cá nhân trên trang web http://sinhvien.hufi.edu.vn/ 

 

-     Đối với các môn học bổ sung kiến thức không đủ số lượng sinh viên để mở lớp cho sinh viên học thì  sinh viên chủ động đăng ký các học phần bổ sung kiến thức với các lớp chính quy để học.

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 231
Hôm nay: 1241
Hôm qua: 19419
Tổng cộng: 28559295