Thông báo ngưng phát tiền học bổng, miễn giảm, ban cán sự lớp

| In Thông báo ngưng phát tiền học bổng, miễn giảm, ban cán sự lớp

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 04 tháng 08 năm 2018 

 

THÔNG BÁO

V/v: Ngưng phát tiền học bổng, miễn giảm, bán cán sự lớp

 

Do tập trung nguồn nhân lực trong thời gian nhập học và đón tiếp tân sinh viên,  phòng Kế hoạch Tài chính thông báo tạm ngưng phát tiền cho các bạn sinh viên có tên các danh sách nhận tiền học bổng, miễn giảm, ban cán sự, …  

Thời gian: 

Từ ngày 06 tháng 08 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 08 năm 2018

                                                                      TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                        (Đã ký)

 

 

 

 

                                                                       Phạm Xuân Đông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 398
Hôm nay: 17445
Hôm qua: 24086
Tổng cộng: 37210159