Thông báo số 395/TB-DCT về Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

| In Thông báo số 395/TB-DCT về Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

THÔNG BÁO

Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

 

          Căn cứ Quy chế đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018,

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 như sau:

1.   Đối tượng:

Sinh viên đại học chính quy khóa 2, 3, 4, 5

Sinh viên đại học liên thông khóa 5, 6

Sinh viên cao đẳng chính quy khóa 13, 14, 15

Sinh viên cao đẳng nghề khóa 5, 6, 7, 8

2.   Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp: Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 31/7/2018

(Sinh viên hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2018; và các lớp tốt nghiệp đúng tiến độ (05DH, 06DHL, 15CD) chỉ đóng tiền tốt nghiệp không cần nộp Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp)

3.   Đóng tiền tốt nghiệp:

Tiền phục vụ công tác tốt nghiệp : 250.000 đồng/ 1 sinh viên

4.   Kế hoạch thực hiện:

Stt

Nội dung

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian

(hạn cuối)

Địa điểm

1

Thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

31/7/2018

 

2

Đăng ký xét tốt nghiệp (theo mẫu)

Sinh viên

16-31/7/2018

Phòng Đào tạo

3

Đóng các khoản tiền tốt nghiệp

Sinh viên

31/7/2018

Phòng Kế hoạch – Tài chính

4

Công bố danh sách dự kiến tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

21/8/2018

Website sinhvien.hufi.edu.vn

5

Nhận phản hồi của sinh viên

Sinh viên

21-24/8/2018

Phòng Đào tạo

6

Xét tốt nghiệp (dự kiến)

Hội đồng xét tốt nghiệp

28/8/2018

 

7

Phát bảng điểm toàn khóa và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Phòng Đào tạo

10-22/9/2018

(dự kiến)

Phòng Đào tạo

8

Phát bằng tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

20/10/2018

(dự kiến)

Phòng Đào tạo

5.    Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện các thủ tục xét  tốt nghiệp.

- Các khoa đào tạo rà soát điểm số các môn và chương trình đào tạo (khóa 05DH và 15CD, 06DHL) để kịp xét tốt nghiệp cho sinh viên vào đợt này.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các khoa có liên quan;

- Các phòng chức năng có liên quan;

- Công bố trên website Trường, ĐT;

- Lưu: VT, ĐT.

                                  

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Xuân Hoàn

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 572
Hôm nay: 7564
Hôm qua: 25303
Tổng cộng: 27590875