Thông báo số 393/TB-DCT về kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

| In Thông báo số 393/TB-DCT về kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

THÔNG BÁO

Về kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

 
 
 

          Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018,

Nay Nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1, năm 2018 cho sinh viên hệ cao đẳng nghề như sau:

1.        Đối tượng: Sinh viên hệ cao đẳng nghề khóa 5,6,7, 8.

2.        Điều kiện thi tốt nghiệp: Sinh viên đã hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình đào tạo hệ cao đẳng nghề.

3.        Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp: Từ ngày 10/7/2018 đến hết ngày 24/7/2018. Lưu ý: Cao đẳng nghề khóa 08 tiền thi tốt nghiệp chỉ đóng tiền không phải đăng ký .

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp

4.        Thời gian thi:

- Môn Chính trị: Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 19/8/2018

- Môn Lý thuyết nghề: Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 19/8/2018

- Môn Thực hành nghề: Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 19/8/2018 (Sinh viên tự chuẩn bị vật tư).

Lưu ý: Sinh viên xem lịch thi, danh sách dự thi và phòng thi cụ thể trước ngày 02/8/2018 tại các khoa đào tạo hoặc trên cổng thông tin sinh viên sinhvien.hufi.vn

5.        Đóng tiền thi tốt nghiệp:

-         Đối với sinh viên thi tốt nghiệp lần đầu: 300.000 đồng/1 SV

-         Đối với sinh viên thi lại tốt nghiệp:

             + Môn Chính trị: 100.000 đồng/1 SV

             + Môn Lý thuyết nghề: 100.000 đồng/1 SV

             + Môn Thực hành nghề : 200.000 đồng/1 SV (chưa tính tiền vật tư)

6.        Kế hoạch thực hiện:

Stt

Nội dung

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian

(hạn cuối)

1

Thành lập các Hội đồng, Ban tổ chức thi tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

30/7/2018

2

Lên kế hoạch làm đề

Ban đề thi (theo QĐ)

01/8/2018

3

Đề nghị cán bộ chấm thi, cán bộ coi thi

Các khoa đào tạo

31/7/2018

4

Chuẩn bị dữ liệu thi tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

26/7/2018

6

Đóng tiền thi tốt nghiệp

Sinh viên

16h30 ngày

24/7/2018

7

Công bố dữ liệu thi tốt nghiệp trên trang web, gửi về khoa

Phòng Đào tạo

26/7/2018

8

Nhận phản hồi từ sinh viên

Phòng Đào tạo

đến 16h30

01/8/2018

9

Tổ chức thi

Ban coi thi (theo QĐ)

06-19/8/2018

10

Dồn túi, đánh phách

Ban thư ký

07-22/8/2018

11

Triển khai chấm thi, dò bài, vào điểm

Ban chấm thi, Ban thư ký

14-22/8/2018

12

Công bố điểm (dự kiến)

Hội đồng thi

23/8/2018

13

Nhận đơn phúc khảo

Phòng Đào tạo

23-28/8/2018

7.         Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện các thủ tục tổ chức thi tốt nghiệp.

- Các khoa đào tạo thông báo đến sinh viên về kế hoạch thi này. Đề nghị các khoa đào tạo rà soát điểm số của các hệ đào tạo đúng tiến độ đào tạo để tạo điều kiện cho sinh viên dự thi tốt nghiệp đúng thời gian trên.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các khoa có liên quan;

- Các phòng chức năng có liên quan;

- Công bố trên website Trường, ĐT;

- Lưu: VT, ĐT

          KT. HIỆU TRƯỞNG

           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

          (đã ký)

 

 

            Nguyễn Xuân Hoàn

 

 

 

                                    

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 557
Hôm nay: 7236
Hôm qua: 25303
Tổng cộng: 27590547