Thông báo số 392/TB-DCT về kế hoạch ôn thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

| In Thông báo số 392/TB-DCT về kế hoạch ôn thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

THÔNG BÁO

Về kế hoạch ôn thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

 
 
 

          Căn cứ Quy chế đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018,

Nay Nhà trường thông báo kế hoạch ôn thi tốt nghiệp đợt 1, năm 2018 cho sinh viên cao đẳng nghề như sau:

1.      Đối tượng: Sinh viên cao đẳng nghề khóa 5, 6, 7, 8 có nguyện vọng ôn thi tốt nghiệp.

2.      Thời gian đăng ký và Lệ phí ôn thi tốt nghiệp:

-         Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/07/2018 (Từ ngày 23/06/2018 đến hết ngày 27/06/2018 Trường đóng cửa).

-         Lệ phí ôn thi tốt nghiệp: 150.000 đồng/ 1 môn

-         Sinh viên đóng lệ phí ôn thi tốt nghiệp tại phòng Kế hoạch – Tài chính (Phòng C104).

3.      Thời gian ôn thi: Từ ngày 08/7/2018 đến ngày 14/7/2018 (sinh viên xem lịch ôn và phòng ôn thi cụ thể trên cổng thông tin sinh viên 07/7/2018).

4.      Môn ôn thi tốt nghiệp:

-         Môn Chính trị: 15 tiết

-         Môn Lý thuyết nghề: 15 tiết          

-         Môn Thực hành nghề: 15 tiết

5.      Tổ chức thực hiện

-         Phòng Đào tạo phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính để lên danh sách ôn thi, xếp lịch ôn thi.

-         Các Khoa đào tạo thông báo đến học sinh – sinh viên về kế hoạch ôn thi này.

-         Các Khoa đào tạo/Trung tâm phối hợp với Phòng Đào tạo để bố trí giáo viên ôn thi.

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Các khoa có liên quan;

- Các phòng chức năng có liên quan;

- Công bố trên website Trường, ĐT;

- Lưu: VT, ĐT.

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

  Nguyễn Xuân Hoàn

 

                                    

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 249
Hôm nay: 9298
Hôm qua: 11953
Tổng cộng: 25130939