Thông báo số 07/TB-CTCT&HSSV về việc dự kiến trừ điểm rèn luyện đối với những sinh viên không nộp bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra đối chiếu trong học kì II năm học 2017-2018

| In Thông báo số 07/TB-CTCT&HSSV về việc dự kiến trừ điểm rèn luyện đối với những sinh viên không nộp bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra đối chiếu trong học kì II năm học 2017-2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG CTCT&HSSV
Số: 07/TB-CTCT&HSSV
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Tp.HCM, ngày 05 tháng 06  năm 2018
 
THÔNG BÁO
(V/v dự kiến trừ điểm rèn luyện đối với những sinh viên không nộp bằng tốt nghiệp THPT
để kiểm tra đối chiếu trong học kì II năm học 2017-2018)
 
          Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế tuyển sinh (Ban hành kèm theo thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26  tháng 02 năm 2015 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc hoàn thành quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên;
          Căn cứ Quy định về việc đánh giá rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-DCT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh).
          Để hoàn thành hồ sơ sinh viên theo đúng quy định, Nhà trường đã tiến hành thu kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT thuộc các khóa 06, 07 DH và 16 CD từ ngày 21/3/2018 đến 18/4/2018 và đợt thu bổ sung từ ngày 16/5/2018 đến hết ngày 28/5/2018. Tuy nhiên hết thời gian 2 đợt nêu trên vẫn còn 1980 sinh viên trên tổng số 7491 sinh viên không nộp bằng tốt nghiệp để kiểm tra đối chiếu (danh sách đính kèm).
          Nay nhà trường tiến hành lập danh sách dự kiến sinh viên không nộp bằng tốt nghiệp THPT để trừ điểm rèn luyện trong học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 như sau:
          - Mức điểm trừ: 5 điểm/SV
          - Thời gian phản hồi: Từ ngày 5/6/2018 đến hết ngày 15/6/2018
          - Cách thức phản hồi: Sinh viên lên trực tiếp phòng CTCT&HSSV, gặp thầy Khương để phản hồi
          - Sau thời gian trên, phòng sẽ không giải quyết thắc mắc, khiếu nại của bất kì trường hợp nào
          Để đảm bảo quyền lợi của Sinh viên, Nhà trường yêu cầu tất cả các bí thư và sinh viên có tên trong danh sách đính kèm nghiêm túc thực hiện thông báo này./.         
 
 
Nơi nhận:
- Cổng thông tin sinh viên;
- Website P.CTCT-HSSV;
- Lưu, P.CTCT-HSSV.
            TRƯỞNG PHÒNG
 
                 (Đã ký)  
  
            CAO XUÂN THỦY
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 389
Hôm nay: 16991
Hôm qua: 24086
Tổng cộng: 37209705