Thông báo số 06/TB-CTCT&HSSV về việc dự kiến trừ điểm rèn luyện đối với những sinh viên không thực hiện kê khai ngoại trú trong học kì II năm học 2017 - 2018

| In Thông báo số 06/TB-CTCT&HSSV về việc dự kiến trừ điểm rèn luyện đối với những sinh viên không thực hiện kê khai ngoại trú trong học kì II năm học 2017 - 2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG CTCT&HSSV
Số: 06/TB-CTCT&HSSV
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06  năm 2018
 
THÔNG BÁO
(V/v dự kiến trừ điểm rèn luyện đối với những sinh viên không thực hiện kê khai ngoại trú
trong học kì II năm học 2017 - 2018)
 
 
         Căn cứ vào quy định về công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ chí Minh (Ban hành kèm theo quyết định số 462/QĐ-TCNTP ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ chí Minh);
         Căn cứ Quy định về việc đánh giá rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 1150/QĐ-DCT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ chí Minh).
Phòng CTCT&HSSV thông báo danh sách dự kiến sinh viện bị trừ điểm rèn luyện do không kê khai thông tin ngoại trú trong học kì II năm học 2017 – 2018 (danh sách đính kèm) như sau:
         - Mức điểm trừ: 10 điểm/SV.
         - Thời gian phản hồi: Từ ngày 5/6/2018 đến hết ngày 15/6/2018.
         - Cách thức phản hồi: Bí thư hoặc sinh viên liên hệ trực tiếp phòng CTCT&HSSV, gặp thầy Khương để phản hồi.
         - Sau thời gian trên, phòng CTCT&HSSV sẽ không giải quyết thắc mắc, khiếu nại của bất kì trường hợp nào.
         - Do quá trình phân chuyên ngành nên Các bí thư và sinh viên phải xem điểm toàn khóa theo ngành (ví dụ để xem điểm bị trừ ở lớp 06DHKT1 thì các bí thư và sinh viên phải xem cả lớp 06DHKT2,3,4,5), xem danh sách của lớp mình có bị phân sang lớp khác không.
         Để đảm bảo quyền lợi của Sinh viên, Nhà trường yêu cầu tất cả các bí thư và sinh viên có tên trong danh sách đính kèm nghiêm túc thực hiện thông báo này./.
 
 
Nơi nhận:
- Cổng thông tin sinh viên;
- Website P.CTCT-HSSV;
- Lưu, P.CTCT-HSSV.
            TRƯỞNG PHÒNG
 
                 (Đã ký)  
  
            CAO XUÂN THỦY
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 236
Hôm nay: 5246
Hôm qua: 16697
Tổng cộng: 37150772