DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỞ LỚP HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2017-2018

| In DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỞ LỚP HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO

V/v các học phần không đủ điều kiện mở lớp Học kỳ 3 năm học 2017 - 2018

    - Căn cứ theo thông báo mở lớp học phần học kỳ 3 năm học 2017-2018;

    - Căn cứ vào danh sách các học phần do Khoa đề nghị mở lớp;

    - Căn cứ vào số lượng đăng ký môn học của các học phần;

    Phòng Đào tạo đã rà soát các học phần đủ điều kiện mở lớp và các học phần không đủ điều kiện mở lớp (danh sách đính kèm);

    Sinh viên theo dõi TKB các học phần được mở để học tập và đóng học phí theo quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 278
Hôm nay: 1789
Hôm qua: 15374
Tổng cộng: 29015263