Nội dung cấu trúc đề thi, ngân hàng câu hỏi, tài liệu tham khảo sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa 2017 - 2018

| In Nội dung cấu trúc đề thi, ngân hàng câu hỏi, tài liệu tham khảo sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa 2017 - 2018

 NGÂN HÀNG 436 CÂU HỎI

SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN GIỮA KHOÁ NĂM HỌC 2017 - 2018
- - - - -  - - - - -
A. NỘI DUNG:
 
       Phần 1: Thông tin tổng quan về nhà trường
       Phần 2: Thông tin đào tạo
       Phần 3: Thông tin quy chế sinh viên và nội quy học tập
       Phần 4: Thông tin quy định đánh giá rèn luyện
       Phần 5: Thông tin quy định chế độ chính sách
       Phần 6: Thông tin quy định môn học Giáo dục nghề nghiệp & công tác xã hội
       Phần 7: Thông tin quy định công tác ngoại trú
       Phần 8: Thông tin quy định an ninh trật tự trường học
       Phần 9: Thông tin công tác đoàn & phong trào thanh niên
       Phần 10: Thông tin và quy định thư viện
       Phần 11: Thông tin chính trị và thời sự
       Phần 12: Thông tin và quy định về an toàn giao thông
       Phần 13: Thông tin phòng chống ma túy và HIV/AIDS
       Phần 14: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
       Phần 15: Y tế học đường
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI:
      Hình thức thi: Trắc nghiệm online (Khách quan 4 lựa chọn)
      Thời gian thi: 45 phút
      Số câu hỏi: 60 Câu (Lấy từ Ngân hàng 436 câu hỏi sinh hoạt giữa khóa)
C. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
       Sổ tay Học sinh Sinh viên năm học 2017 - 2018
       Các tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
       Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
       Các tài liệu về giáo dục phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...
       Các tài liệu về công tác HSSV: Quy chế đào tạo, Quy chế HSSV, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, Quy chế công tác HSSV nội trú - ngoại trú, giáo dục giới tính, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội: ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...
       Hệ thống văn bản pháp quy trên cổng thông tin sinh viên và website phòng CTCT-HSSV.\
 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 236
Hôm nay: 5991
Hôm qua: 16697
Tổng cộng: 37151517