Thông báo về kế hoạch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2018 - 2019

| In Thông báo về kế hoạch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2018 - 2019

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Số :    320    /TB-DCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng 5  năm 2018         

                                    

THÔNG BÁO

Về kế hoạch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2018 - 2019

 

       Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2018 – 2019.

      Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các khoa và sinh viên kế hoạch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2018 – 2019 như sau:

1.   Đối tượng đăng ký

     Tất cả sinh viên các hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường.

2.   Hình thức đăng ký

-     Đăng ký trực tuyến trên mạng Internet tại cổng thông tin sinh viên của Trường theo địa chỉ http://sinhvien.hufi.edu.vn. Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin để đăng ký học phần.

-     Tên đăng nhập: Mã số sinh viên.

-     Mật khẩu: Mật khẩu riêng của từng sinh viên

-     Sau khi đăng nhập vào cổng thông tin, chọn mục "Đăng ký học phần" để đăng ký học phần chính thức.

3.   Quy trình đăng ký trực tuyến

Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký học phần trực tuyến tại địa chỉ sau:

http://sinhvien.hufi.edu.vn/HuongDanDangKyHP/HuongDan_DangKyHP.htm

4.   Thời gian đăng ký học phần: gồm 2 đợt

 

-     Đợt 1: Từ 08h ngày 04/06/2018 đến 17/06/2018. Cụ thể như sau:

+     04/06/2018: sinh viên đại học chính quy khóa 06.

+     05/06/2018: sinh viên đại học chính quy khóa 07.

+     06/06/2018: sinh viên đại học chính quy khóa 08.

+     07/06/2018: sinh viên cao đẳng, đại học liên thông các khóa.

+     Từ 08/06/2018 đến 17/06/2018: sinh viên tất cả các hệ.

+     Được quyền đăng ký mới, hủy nhóm.

-     Đợt 2:

+     Từ 8h00’ ngày 02/07/2018 đến 16h00’ ngày 15/07/2018: sinh viên tất cả các hệ

+     Chỉ cho đăng ký mới, không cho hủy.

5.   Thời gian rút bớt học phần đã đăng ký

-     Bắt đầu từ ngày 8h00’ ngày 10/9/2018 đến 16h00’ ngày 14/9/2018.

-     Sinh viên rút học phần online tại cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.hufi.edu.vn/ (trạng thái rút học phần).

6.   Thời gian và địa điểm đóng học phí: xem thông báo cụ thể trên trang web http://sinhvien.hufi.edu.vn/

 

 

 

7.   Những vấn đề cần lưu ý

-     Liên hệ với phòng Công tác Chính trị và HSSV để điều chỉnh các thông tin sinh viên và cấp lại password (nếu cần).

-     Liên hệ với phòng Đào tạo để điều chỉnh các nội dung về chương trình, chuyên ngành, điểm số, đăng ký học phần.

-     Sinh viên chú ý xem kỹ mã học phần, lớp học phần đúng với chương trình đào tạo của mình trước khi đăng ký.

-     Sinh viên chỉ được huỷ học phần khi lớp học phần ở trạng thái “mở lớp”, sau khi lớp học phần chuyển trạng thái “chỉ đăng ký”, sinh viên không được huỷ hoặc chuyển lớp học phần.

-     Sinh viên tự bảo quản tài khoản cá nhân, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết huỷ học phần các trường hợp nhờ bạn đăng ký, chưa biết điểm lần học chính thức đã đăng ký học lại, không xem lịch, không xem cơ sở học trước khi đăng ký,…

-     Sinh viên rút học phần trong thời gian quy định và phải đóng học phí các học phần muốn rút.

8.   Tổ chức thực hiện

-     Trưởng các Khoa triển khai thông báo này đến cố vấn học tập và sinh viên.

-     Cố vấn học tập triển khai việc hướng dẫn sinh viên của lớp mình đăng ký học phần.

-     Trung tâm Công nghệ thông tin chuẩn bị hệ thống mạng đảm bảo thông suốt cho việc đăng ký học phần.

-     Phòng Đào tạo thường trực để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký học phần.

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                (đã ký)

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 316
Hôm nay: 4381
Hôm qua: 23314
Tổng cộng: 30241557