Thông báo về lịch thi kết thúc học phần (đợt 2) trong học kỳ II năm học 2017 – 2018

| In Thông báo về lịch thi kết thúc học phần (đợt 2) trong học kỳ II năm học 2017 – 2018

 THÔNG BÁO

Về lịch thi kết thúc học phần (đợt 2) trong học kỳ II năm học 2017 – 2018

  Căn cứ Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018, nay Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về lịch thi kết thúc học phần (đợt 2) trong học kỳ II năm học 2017 – 2018 như sau:

1.   Thời gian tổ chức thi :

-     Từ ngày 11/06/2018 đến ngày 01/07/2018.

-     Sinh viên xem và cập nhật lịch thi cụ thể tại cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.hufi.edu.vn để dự thi chính xác đúng ca thi của mình (ngày, giờ, phòng thi). Các trường hợp đi thi muộn hoặc không đúng ca thi sẽ xem như vắng thi không lý do và nhận điểm 0.

-     Đối với những sinh viên đăng ký thi trả điểm hoãn thi (đối với các học phần có tổ chức thi trong học kỳ II năm học 2017 – 2018 (đợt 2), thì mang phiếu hoãn thi về phòng Đào tạo từ ngày 29/05/2018 đến 01/06/2018 để làm thủ tục đăng ký dự thi.

2.   Điều kiện và yêu cầu :

-     Các trường hợp sinh viên nợ học phí của học phần nào sẽ không có lịch thi kết thúc học phần của học phần đó.

-     Khi đi thi, sinh viên phải mang theo Thẻ sinh viên hoặc giấy Chứng minh nhân dân.

-     Sinh viên phải thực hiện đúng các quy định về thi và kiểm tra.

3.   Tổ chức thực hiện:

-     Các khoa thông báo, nhắc nhở sinh viên về công tác thi cuối kỳ (đợt 2) ở học kỳ 2 năm học 2017-2018.

-     Sinh viên căn cứ tiến độ có kế hoạch học tập, ôn tập hợp lý để dự thi đạt kết quả tốt.

 Trân trọng./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 369
Hôm nay: 76
Hôm qua: 21351
Tổng cộng: 27171963