Thông báo về việc tổ chức buổi sinh hoạt hướng nghiệp và việc làm cho sinh viên hệ cao đẳng khóa 16, 17

| In Thông báo về việc tổ chức buổi sinh hoạt hướng nghiệp và việc làm cho sinh viên hệ cao đẳng khóa 16, 17

THÔNG BÁO

V/v tổ chức buổi sinh hoạt hướng nghiệp

 và việc làm cho sinh viên hệ cao đẳng khóa 16, 17

 

Căn cứ công văn số 3765/BGDĐT – GDCTHSSV, ngày 17/08/2017, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018 trong công tác tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho sinh viên;

Nay Nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt hướng nghiệp và việc làm dành cho sinh viên hệ cao đẳng khóa 16, 17 vào ngày 19 tháng 05 năm 2018. Nhà trường thông báo đến các sinh viên hệ cao đẳng khóa 16, 17 biết và đồng thời xem thời khóa biểu các buổi sinh hoạt trên cổng thông tin sinh viên tại trang web: http://sinhvien.hufi.edu.vn

Rất mong các bạn sinh viên cao đẳng khóa 16, 17 theo dõi thực hiện và tham dự đầy đủ để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.

Trân trọng./.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 435
Hôm nay: 14918
Hôm qua: 10797
Tổng cộng: 24814358