THÔNG BÁO THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG, CẢI THIỆN.

| In THÔNG BÁO THỜI HẠN ĐÓNG HỌC PHÍ CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG, CẢI THIỆN.

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Thời gian đóng học phí các môn học bổ sung


          Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đến các bạn sinh viên chưa hoàn thành học  phí HK2 của những môn học bổ sung, các môn học cải thiện nhanh chóng hoàn thành học phí trước 16h00 ngày 18/5/2018

Địa điểm: Tại phòng Kế hoạch –Tài Chính, các địa điểm giao dịch của ngân hàng OCB.

Sau thời gian trên sinh viên không hoàn thành học phí, phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào và không được tham gia kỳ thi cuối kỳ theo quy định

Nay phòng Kế hoạch Tài chính thông báo để  sinh viên biết và chấp hành nghiêm chỉnh./.

                                                               TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                              (Đã ký)

 

 

                                                                         Phạm Xuân Đông

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 339
Hôm nay: 2
Hôm qua: 21351
Tổng cộng: 27171889