Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ hè năm học 2017 - 2018

| In Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ hè năm học 2017 - 2018

 THÔNG BÁO

Về kế hoạch giảng dạy và học tập
học kỳ hè năm học 2017 - 2018

 

Căn cứ kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ chí Minh. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có nguyện vọng học trả nợ hoặc đăng ký học vượt, nay Nhà trường thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập các học phần trong học kỳ hè năm học 2017 – 2018 như sau:   

 

1.   Đối tượng: các sinh viên có nhu cầu học tập trong học kỳ hè năm học 2017 - 2018

2.   Thực hiện:

-     Sinh viên có nguyện vọng mở lớp các học phần để học trả nợ hoặc đăng ký học vượt thì đăng ký về Khoa/Trung tâm quản lý học phần.

-     Các Khoa/Trung tâm tập hợp, lập danh sách các học phần đủ điều kiện mở lớp (số lượng đối với học phần lý thuyết từ 30 SV, đối với học phần thực hành từ 15 SV) và giảng viên đồng ý giảng dạy trong học kỳ hè năm học 2017 - 2018 gửi về phòng Đào tạo để tổ chức mở lớp (từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/05/2018).

-     Sinh viên đăng ký học phần trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên (từ 08h ngày 28/05/2018 đến 16g ngày 01/06/2018).

-     Sau thời gian đăng ký học phần trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên, phòng Đào tạo rà soát lại các lớp học phần đủ sĩ số mở lớp sẽ được triển khai học tập và những lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp sẽ bị hủy.

3.   Thời gian học tập: từ ngày 02/07/2018 đến 12/08/2018

Trưởng các khoa/Bộ môn và Cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên có nguyện vọng đăng ký.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 406
Hôm nay: 14220
Hôm qua: 10797
Tổng cộng: 24813660