THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ BỔ SUNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 07

| In THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ BỔ SUNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 07

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí bổ sung cho sinh viên Đại học liên thông khóa 07

 
 

 

 

Nhằm tạo điệu kiện cho những bạn sinh viên thuộc các lớp Đại học liên thông khóa 07 đủ điều kiện dự thi kết thúc hoc phần.

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo đến các bạn sinh viên chưa hoàn thành học  phí HK2 liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính đối chiếu công nợ và đóng tiếp học phí những môn còn lại.

Thời gian thực hiện: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 16/4/2018

Sau thời gian trên sinh viên không hoàn thành học phí, phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào và không được tham gia kỳ thi cuối kỳ theo quy định

Nay phòng Kế hoạch Tài chính thông báo để  sinh viên biết và chấp hành nghiêm chỉnh./.

                                                               TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                         Phạm Xuân Đông

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 283
Hôm nay: 1795
Hôm qua: 15374
Tổng cộng: 29015269