THONG BAO NHAN TIEN HOC BONG KHUYEN KHICH HOC TAP KY II NAM HOC 2016-2017, BAN CAN SU LOP KY I NAM 2017-2018

| In THONG BAO NHAN TIEN HOC BONG KHUYEN KHICH HOC TAP KY II NAM HOC 2016-2017, BAN CAN SU LOP KY I NAM 2017-2018

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh,  ngày 05 tháng 04 năm 2018 THÔNG BÁO

 

V/v: Nhận tiền học bổng KK học tập học kỳ II năm 2016-2017

 

Ban cán sự lớp kỳ I năm 2017-2018

 

 

 
 

 

 

 Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo các bạn sinh viên có tên trong  danh sách nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017, Ban cán sự lớp kỳ I năm học 2017-2018 đến phòng Kế hoạch Tài chính nhận tiền:

 

Thời gian:  -Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (05/04/2018 -> 27/04/2018)

 

-         Sáng: 7h15 đến 11h15

 

-         Chiều từ 13h15 đến 16h

 

           Sau thời gian quy định trên sinh viên không đến nhận tiền, nhà trường sẽ không giải quyết mọi khiếu nại, thắc mắc.

 

Ghi chú: Khi đến nhận tiền sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân (không nhận thay).

Danh sach 

                                                                           TP. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

                                                                                                   (Đã ký)

 

 

 

 

                                                                    Phạm Xuân Đông

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 325
Hôm nay: 4693
Hôm qua: 23314
Tổng cộng: 30241869