Thông báo về việc mở lớp các học phần theo nguyện vọng của sinh viên học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

| In Thông báo về việc mở lớp các học phần theo nguyện vọng của sinh viên  học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

 THÔNG BÁO

v/v mở lớp các học phần theo nguyện vọng của sinh viên

 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

         

Căn cứ kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ chí Minh. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có nguyện vọng học trả nợ hoặc đăng ký học vượt, nay Nhà trường thông báo về việc mở các học phần theo nguyện vọng của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 như sau:

1.   Đối tượng: các sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

2.   Thực hiện:

-     Sinh viên có nguyện vọng mở lớp các học phần để học trả nợ hoặc đăng ký học vượt thì đăng ký về Khoa/Trung tâm quản lý học phần.

-     Các Khoa/Trung tâm tập hợp, lập danh sách các học phần đủ điều kiện mở lớp (số lượng đối với học phần lý thuyết từ 30 SV, đối với học phần thực hành từ 15 SV) và phân công giảng viên giảng dạy gửi về phòng Đào tạo để tổ chức mở lớp (từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/04/2018).

-     Sinh viên đăng ký học phần trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên (từ 08h ngày 23/04/2018 đến 16g ngày 24/04/2018).

-     Sau thời gian đăng ký học phần trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên, phòng Đào tạo rà soát lại các lớp học phần đủ sĩ số mở lớp sẽ được triển khai học tập và những lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp sẽ bị hủy.

3.   Thời gian học tập: từ ngày 02/05/2018 đến 10/06/2018 (từ tuần 16 đến tuần 21 của học kỳ 2 năm học 2017 – 2018).

Trưởng các khoa/Bộ môn và Cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ hướng dẫn và tư vấn cho học sinh - sinh viên có nguyện vọng đăng ký.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 372
Hôm nay: 9554
Hôm qua: 13179
Tổng cộng: 28064988